KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bhxh mới nhất btc 2024

Trong quá trình quản lý nhân sự và tài chính, việc phân bổ tiền lương và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) là một phần quan trọng của hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Để hỗ trợ trong việc này, bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn Mẫu số 11 - LĐTL, là mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH mới nhất năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành.
Mẫu bảng này được thiết kế để ghi chép và phân bổ các khoản tiền lương và BHXH cho nhân viên trong tổ chức, cung cấp một công cụ hiệu quả để quản lý chi phí nhân sự và đảm bảo tính chính xác trong việc thanh toán tiền lương và các khoản BHXH tương ứng.
Thông qua việc sử dụng Mẫu số 11 - LĐTL, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với cách tổ chức thông tin, ghi chép dữ liệu và thực hiện quá trình phân bổ tiền lương và BHXH một cách hệ thống và minh bạch. Mẫu này cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác định và ghi nhận các khoản phân bổ theo từng nhóm nhân viên hoặc các tiêu chí khác nhau.
Hãy cùng khám phá và áp dụng Mẫu số 11 - LĐTL để tối ưu hóa quá trình phân bổ tiền lương và BHXH, từ đó tạo ra sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nhân sự và tài chính của doanh nghiệp.

mẫu bảng phân bổ tiền lương và bhxh

Link download: bảng phân bổ tiền lương và bhxh


Hướng dẫn cách ghi bảng phân bổ tiền lương và bhxh

Để ghi mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) theo Thông tư 200, bạn có thể tuân thủ các hướng dẫn sau:
Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ:
    Các cột dọc: Gồm Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).
    Các dòng ngang: Phản ánh tiền lương, BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn tính cho từng đối tượng sử dụng lao động.
Cơ sở lập:
    Tính toán tiền lương:
        Tập hợp và phân loại chứng từ thanh toán lương, làm đêm, làm thêm giờ theo từng đối tượng sử dụng.
        Ghi số tiền vào bảng phân bổ tương ứng với các cột Có TK 334 hoặc Có TK 335.
    Tính toán BHXH và các khoản phụ cấp:
        Dựa vào tỷ lệ trích BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả, tính toán số tiền phải trích.
        Ghi vào bảng phân bổ tương ứng với các cột Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).
Sử dụng số liệu:
    Ghi vào các bảng kê, Nhật ký-Chứng từ và sổ kế toán liên quan: Tuỳ thuộc vào hình thức kế toán ở đơn vị (như Sổ Cái, Nhật ký - Sổ cái TK 334, 338...).
    Tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành: Sử dụng số liệu từ bảng phân bổ để tính toán giá thành thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Dưới đây là một số biểu mẫu khác:
Quá trình lập và sử dụng bảng phân bổ này không chỉ đảm bảo tính chính xác trong ghi nhận chi phí nhân sự và BHXH mà còn cung cấp thông tin quan trọng cho quá trình quản lý kế toán và quản lý nguồn lực của doanh nghiệp.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo