Tải và cập nhật phần mềm HTKK 4.2.4 mới nhất


Phần mềm HTKK 4.2.4 được cập nhật từ ngày 23/11/2019 của Tổng Cục Thuế cập nhật nâng cấp sửa lỗi thay thế cho phiên bản 4.2.3

Phần mềm HTKK 4.2.4 Sửa lỗi như sau:

Sửa lỗi chức năng Kết xuất XML tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN) trong trường hợp nhập dữ liệu tại cột (1) – Nội dung có chứa ký tự “&”

tải phần mềm htkk 4.2.4

Nâng cấp bổ sung một số điểm trong Phiên bản HTKK phiên bản 4.2.4

Phần mềm HTKK 4.2.4 bổ sung chức năng lập, Thông báo điều chỉnh thông tin, lập bảng kê khai: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải thông báo từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên

Chức năng lập các tờ khai Biên lai phí, lệ phí cũng được nâng cấp tại phần mềm HTKK 4.2.4

  • Ngày trên bảng kê khai mặc định là ngày hiện tại
  • Đối với ký hiệu biên lai
    • Kết thúc bằng ký hiệu “E” số liên bắt buộc bằng 0
    • Kết thúc bằng ký hiệu“T” hoặc “P” số liên phải từ 1 đến 9
    • Không cho nhập ký hiệu biên lai “E” đối với các kỳ tính thuế nhỏ hơn 1/01/2017.

Hướng dẫn cập nhật phiên bản từ 4.2.3 lên phần mềm HTKK 4.2.4

Đối với máy tính đã cài đặt phần mềm HTKK phiên bản 4.2.3 chỉ cần mở phần mềm và cập nhật phần mềm 4.2.4 mới nhất của Tổng Cục Thuế

Download phần mềm HTKK 4.2.4 tại : Phần mềm HTKK 4.2.4

Kế Toán Minh Việt chúc các bạn thành công

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành