Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa


Trong quá trình quản lý, kiểm soát và bảo quản vật tư, sản phẩm, hàng hóa, việc thực hiện kiểm kê định kỳ là một phần quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài sản của một tổ chức hay doanh nghiệp.
Bài viết này giới thiệu một mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa mới nhất năm 2024, cung cấp một công cụ hiệu quả để thực hiện quá trình kiểm kê. Mẫu biên bản này được thiết kế để ghi chép chi tiết, chính xác về các loại vật tư, sản phẩm hoặc hàng hóa trong kho, cửa hàng, hoặc bất kỳ nơi lưu trữ nào khác.
Qua việc sử dụng mẫu biên bản kiểm kê này, người đọc sẽ có cơ hội tiếp cận với cách tổ chức thông tin, ghi chép dữ liệu và thực hiện quá trình kiểm kê một cách hệ thống và khoa học hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng mẫu này cũng hỗ trợ trong việc đối chiếu, kiểm tra, và xác nhận số lượng, chất lượng của các mặt hàng trong quá trình kiểm kê.
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa không chỉ giúp cập nhật thông tin về tình trạng thực tế của các loại hàng tồn kho, mà còn là công cụ hỗ trợ trong việc quản lý nguồn lực và đánh giá hiệu suất quản lý tài sản của tổ chức.
Hãy cùng khám phá và áp dụng mẫu biên bản này để tối ưu hóa quá trình kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa, từ đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tài sản của bạn.

mau-bien-ban-kiem-ke-vat-tu-san-pham-hang-hoa

Link download:  biên bản kiểm kê vật tư


Hướng dẫn ghi biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Để lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn có thể tuân thủ các bước và hướng dẫn sau:
Bước 1: Chuẩn bị
    Góc trên bên trái: Ghi rõ tên đơn vị hoặc đóng dấu đơn vị, bộ phận sử dụng, thời gian kiểm kê.
    Đảm bảo có mẫu biên bản kiểm kê hoàn chỉnh (theo Mẫu số 05 - VT hoặc quy định của đơn vị).
Bước 2: Lập ban kiểm kê
    Ban kiểm kê: Gồm Trưởng ban và các ủy viên. Mỗi kho/lô hàng được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
    Thông tin chi tiết: Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại hàng hóa.
    Giá và số liệu từ sổ kế toán: Cột 1, 2, 3: Ghi đơn giá, số lượng, số tiền theo sổ kế toán.
    Kết quả kiểm kê: Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền theo kết quả kiểm kê.
Bước 3: Xác định chênh lệch
    Kiểm tra chênh lệch: Ghi vào cột 6, 7 nếu thừa hàng hoặc cột 8, 9 nếu thiếu so với sổ kế toán.
    Phân loại sản phẩm theo phẩm chất: Ghi vào cột 10, 11, 12 tùy theo phẩm chất: tốt, kém, mất.
Bước 4: Xử lý chênh lệch
    Ý kiến giải quyết: Nếu có chênh lệch, giám đốc doanh nghiệp phải ghi rõ ý kiến giải quyết.
Bước 5: Lưu trữ và ký kết
    Lập 2 bản: 1 bản cho phòng kế toán và 1 bản cho thủ kho lưu trữ.
    Ký kết: Trưởng ban kiểm kê, thủ kho và kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).
Lưu ý:
    Chính xác và chi tiết: Đảm bảo ghi chép chi tiết và chính xác từng thông tin vào biên bản.
    Minh bạch và giải quyết chênh lệch: Nếu có chênh lệch, cần giải quyết và ghi rõ ý kiến của giám đốc.
    Lưu trữ đúng cách: Bảo quản 2 bản biên bản lưu trữ đúng cách tại phòng kế toán và thủ kho.
Dưới đây mời bạn xem thêm:
Việc thực hiện đúng quy trình kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo biên bản sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự chính xác và minh bạch trong quản lý hàng tồn kho và tài sản của mình.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành