Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất 2024


Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất cho năm 2024. Hợp đồng lao động không thời hạn là một tài liệu quan trọng, thiết lập các điều khoản và điều kiện làm việc giữa nhà tuyển dụng và người lao động mà không giới hạn thời gian làm việc. Mẫu hợp đồng này có thể được áp dụng cho nhiều ngành nghề và loại hình công việc khác nhau, cung cấp các quy định cơ bản mà các bên liên quan cần biết và tuân thủ để đảm bảo môi trường làm việc ổn định và công bằng.

hop-k-thoi-han

Link download: mẫu hợp đồng lao động không thời hạn


Hợp đồng lao động không thời hạn là một bản thỏa thuận pháp lý giữa người lao động và nhà tuyển dụng, không giới hạn thời gian làm việc. Bản hợp đồng này thường bao gồm các điều khoản về các quyền và nghĩa vụ của cả nhà tuyển dụng và người lao động, mức lương, chế độ làm việc, các điều kiện làm việc, bảo hiểm, và các điều khoản khác liên quan đến quan hệ lao động.

Một mẫu hợp đồng lao động không thời hạn thường bao gồm các điều khoản sau:
 
    Thông tin của bên lao động và bên tuyển dụng: Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, và thông tin cụ thể để xác định nhà tuyển dụng và người lao động.
    Mô tả công việc: Mô tả nhiệm vụ và trách nhiệm của người lao động trong công việc cụ thể mà họ sẽ thực hiện.
    Mức lương và chế độ làm việc: Xác định lương cơ bản, chế độ làm việc, giờ làm việc, ngày nghỉ phép, và các quy định liên quan đến mức lương và thời gian làm việc.
    Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi: Mô tả các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ phúc lợi và quyền lợi khác được cung cấp cho người lao động.
    Thời hạn và chấm dứt hợp đồng: Quy định về việc chấm dứt hợp đồng, thông tin về thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng.
    Quy định khác: Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ khác của cả người lao động và nhà tuyển dụng, cũng như các điều khoản bổ sung theo yêu cầu cụ thể của công ty hoặc tổ chức.
Mời bạn xem thêm:
Lưu ý: Việc sử dụng mẫu hợp đồng lao động không thời hạn cần phải tuân theo pháp luật và quy định cụ thể của quốc gia hoặc khu vực mà hợp đồng được áp dụng. Điều chỉnh nội dung cụ thể của hợp đồng cũng cần phải được thực hiện để phản ánh chính sách và quy định nội bộ của công ty hoặc tổ chức.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành