Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất 2024


Bài viết này cung cấp một mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất cho năm 2024. Hợp đồng thuê mặt bằng là một tài liệu quan trọng quy định các điều khoản và điều kiện giữa chủ sở hữu mặt bằng và người thuê trong việc sử dụng mặt bằng đó để kinh doanh. Mẫu hợp đồng này có thể sử dụng trong việc thuê mặt bằng cho các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, hoặc các loại hình kinh doanh khác tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.


hopdongthuematbang

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là một tài liệu pháp lý quan trọng giữa chủ sở hữu mặt bằng (bên cho thuê) và người thuê (bên được thuê) để quy định và thể hiện các điều khoản, điều kiện cụ thể về việc sử dụng mặt bằng cho mục đích kinh doanh. Một mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh thường bao gồm các yếu tố sau:

    Thông tin về các bên liên quan: Mô tả chi tiết về chủ sở hữu mặt bằng (bên cho thuê) và người thuê (bên được thuê) bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và các thông tin nhận dạng pháp lý khác (nếu cần thiết).
    Thông tin về mặt bằng: Mô tả địa chỉ cụ thể của mặt bằng, diện tích, loại hình kinh doanh được phép thực hiện, và mô tả chi tiết về các phần của mặt bằng được sử dụng.
    Thời hạn thuê: Xác định thời gian thuê mặt bằng, bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc thuê, điều khoản gia hạn (nếu có) và điều kiện để hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn (nếu có).
    Chi phí thuê: Quy định về số tiền thuê hàng tháng hoặc hàng năm, các điều khoản về việc tăng giá thuê, phương thức thanh toán và các khoản phí khác liên quan đến việc sử dụng mặt bằng.
    Điều kiện sử dụng mặt bằng: Xác định rõ ràng việc sử dụng mặt bằng, bao gồm các điều khoản về sửa chữa, bảo trì, quy định về việc thay đổi cấu trúc mặt bằng (nếu được phép), và các hạn chế về việc sử dụng.
    Các điều khoản khác: Bao gồm các điều khoản bổ sung như bảo hiểm, trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp xảy ra sự cố, quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng và các điều khoản pháp lý khác.
    Chữ ký và ngày ký kết: Hợp đồng cần được ký kết bởi cả hai bên và ghi rõ ngày tháng ký kết để có hiệu lực pháp lý.
Dưới đây là một số biểu mẫu khác:
Một mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh thường được thiết kế để bảo vệ cả hai bên, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được thảo luận và đồng ý.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành