Mẫu d03 ts Danh sách người tham gia bhyt mới nhất 2024


Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu một trong những mẫu quan trọng và cần thiết liên quan đến việc quản lý hồ sơ bảo hiểm y tế (BHYT) - Mẫu D03 Danh Sách Người Tham Gia BHYT.
Mẫu D03 là một tài liệu quan trọng trong quản lý hồ sơ BHYT, được sử dụng để liệt kê danh sách các người tham gia Bảo hiểm Y tế, cung cấp thông tin cơ bản và quan trọng về người tham gia, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin về quyền lợi BHYT của họ.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về mẫu D03, giúp bạn hiểu rõ hơn về nó, cách điền thông tin đúng cách và tầm quan trọng của việc duy trì thông tin chính xác và cập nhật trong quản lý hồ sơ BHYT.
Hãy cùng đi sâu vào nội dung để hiểu rõ hơn về Mẫu D03 - Danh Sách Người Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế và cách sử dụng nó một cách hiệu quả.

Mẫu d03 ts Danh sách người tham gia bhyt

Link download: mẫu d03 ts


Mẫu D03-TS là một biểu mẫu quan trọng trong việc quản lý thông tin về người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) và các thông tin liên quan. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách lập mẫu D03-TS theo yêu cầu của bạn:
Hướng dẫn lập mẫu D03-TS:
    Tiêu đề Mẫu D03-TS: Ghi rõ thông tin tiêu đề, tên cơ quan lập và ngày tháng năm lập.
    Thông tin Đối tượng tham gia BHYT:
        Cột A: Số thứ tự tăng/giảm theo từng mục.
        Cột B: Loại đối tượng tham gia BHYT (người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình, vv.).
    Thông tin chi tiết về người tham gia BHYT:
        Cột 1: Mã số BHXH của từng người tham gia.
        Cột 2: Ngày tháng năm sinh.
        Cột 3: Giới tính (đánh dấu x cho nữ).
        Cột 4: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.
        Cột 5: Số, ngày biên lai thu tiền (nếu có).
        Cột 6: Ngày biên lai thu tiền hoặc ngày văn bản phê duyệt.
        Cột 7: Số tiền đóng tương ứng với từng loại người tham gia.
    Thông tin đặc biệt cho từng loại đối tượng tham gia BHYT:
        Ghi rõ số liệu theo các loại đối tượng tham gia BHYT:
            Người lao động
            Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động
            Người hưởng trợ cấp thất nghiệp
            Người hưởng chế độ thai sản
            Người tham gia BHYT theo hộ gia đình
            Các đối tượng khác được hỗ trợ theo ngân sách nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân.
    Các cột thông tin khác:
        Cột 8: Tỷ lệ % ngân sách nhà nước hỗ trợ (đối với đối tượng được hỗ trợ).
        Cột 9: Số tháng thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
        Cột 10: Ngày bắt đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
        Cột 11: Ghi chú về thông tin bổ sung, cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi), và các nội dung khác cần ghi chú.
    Chỉ tiêu hàng ngang:
        Các thông tin tăng/giảm theo thứ tự của số người tham gia BHYT và số tiền lương.
    Phân nhóm đối tượng (nếu cần):
        Đối với các đơn vị có số lượng người tham gia lớn, phân thành nhóm tương ứng và ghi mã đơn vị trực thuộc (không quá 6 ký tự).
    Lưu ý: Đảm bảo rõ ràng, chính xác và theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Dưới đây là một số mẫu:
Lập mẫu D03-TS đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận trong việc thu thập thông tin. Hãy tuân thủ đúng các hướng dẫn và quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của mẫu biểu này.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành