Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 2024


Bài viết này sẽ giới thiệu về một mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng năm 2024, cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách thức và quy trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng một cách chính xác và hiệu quả. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là văn bản quan trọng trong quá trình hoàn thành một dự án xây dựng, đánh giá kết quả, các yếu tố chất lượng, và cam kết đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn yêu cầu trước khi được chấp nhận và bàn giao cho chủ đầu tư.
 
Bài viết này sẽ đi sâu vào từng phần của mẫu biên bản nghiệm thu, bao gồm các thông tin cần có, các bước thực hiện, và những điều cần lưu ý trong quá trình lập và thực hiện biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. Đồng thời, sẽ cung cấp các ví dụ cụ thể để người đọc có thể hiểu rõ hơn về cách hoàn thành một biên bản nghiệm thu chất lượng và chính xác.
 
Với thông tin và hướng dẫn chi tiết, bài viết hy vọng sẽ hỗ trợ người đọc, đặc biệt là các bên liên quan đến lĩnh vực xây dựng, trong việc thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng một cách hiệu quả, giúp đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của công trình xây dựng vào năm 2024.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Link download: biên bản nghiệm thu công việc xây dựng


Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cần phải bao gồm các nội dung quan trọng sau:
 
    Tên công việc được nghiệm thu: Đây là phần mô tả ngắn gọn và chính xác về công việc được thực hiện, có thể bao gồm tên dự án xây dựng, công trình cụ thể, hoặc phần của công trình (nếu có).
    Địa điểm/thời gian thực hiện nghiệm thu: Xác định địa điểm và thời gian cụ thể mà quá trình nghiệm thu được thực hiện. Thông thường, đây sẽ là địa điểm công trình và thời điểm khi công việc hoàn thành.
    Thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu: Liệt kê tên các bên liên quan tham gia vào quá trình nghiệm thu, bao gồm chủ đầu tư, người đại diện của nhà thầu chính, nhà thầu phụ, kiểm tra viên (nếu có), và các bên liên quan khác.
    Đánh giá công việc đã thực hiện: Đây là phần quan trọng nhất, mô tả chi tiết về việc đánh giá công việc đã hoàn thành. Đây có thể là danh sách các yêu cầu cụ thể đã được hoàn thành, việc kiểm tra chất lượng, đánh giá sự hoàn thành của các giai đoạn công việc, và những điểm cần chú ý.
    Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu: Đây là phần xác nhận chính thức về việc đồng ý hoặc không đồng ý với kết quả nghiệm thu. Cần có chữ ký, họ và tên của tất cả các bên tham gia quan trọng, chẳng hạn như chủ đầu tư, người đại diện của nhà thầu, và những người có thẩm quyền.
    Phụ lục kèm theo (nếu có): Nếu có bất kỳ tài liệu bổ sung, báo cáo kiểm tra, hoặc bất kỳ thông tin hỗ trợ nào khác liên quan đến nghiệm thu, chúng cần được liệt kê rõ ràng và gắn kèm vào biên bản nghiệm thu.
Đảm bảo rằng mọi thông tin được ghi chép trong biên bản nghiệm thu là chính xác, rõ ràng và đầy đủ để đưa ra kết luận và đánh giá chính xác về việc hoàn thành công việc xây dựng.

Lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng khi nào?

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập khi công việc đã hoàn thành đủ phần lớn hoặc toàn bộ theo yêu cầu của hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan. Thông thường, nó được lập trong giai đoạn cuối cùng của dự án xây dựng, khi công trình đã hoàn thành và sẵn sàng để được chấp nhận từ chủ đầu tư.
Lý do chính để lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm:
    Kiểm tra chất lượng công việc: Để đảm bảo rằng công việc đã hoàn thành đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được quy định trong hợp đồng xây dựng.
    Xác nhận việc hoàn thành: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cũng xác nhận rằng công việc đã hoàn thành theo yêu cầu và được chấp nhận bởi các bên liên quan.
    Chuyển giao công trình: Sau khi biên bản nghiệm thu được chấp nhận, công trình được chuyển giao từ nhà thầu cho chủ đầu tư.
Thời điểm cụ thể để lập biên bản nghiệm thu có thể được xác định trong hợp đồng xây dựng hoặc thỏa thuận giữa các bên. Việc này thường phụ thuộc vào tiến độ của dự án và các điều kiện cụ thể trong hợp đồng.
Dưới đây là một số mẫu biên bản dành cho bạn nào quan tâm:
Tuy nhiên, quan trọng nhất là việc lập biên bản nghiệm thu phải được thực hiện khi công việc xây dựng đạt đến mức độ hoàn thành cần thiết và đủ điều kiện để đánh giá và kiểm tra chất lượng theo các tiêu chí đã được thống nhất.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành