Đơn cam kết xác nhận không tham gia bhxh mới nhất 2024


Dưới đây là một mẫu bản cam kết không tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) mà bạn có thể tham khảo. Lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu tham khảo và không phải là tư vấn pháp lý chính xác. Để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia pháp luật trước khi sử dụng hoặc ký vào bất kỳ cam kết nào.

Dưới đây là mẫu đơn bạn nghĩ:


Bản Cam kết Không Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội
 
Người ký cam kết: [Tên đầy đủ của người ký]
 
Địa chỉ: [Địa chỉ]
 
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu]
 
Ngày sinh: [Ngày tháng năm sinh]
 
Tôi, dưới đây là người ký tên dưới đây:
 
    Tôi hiểu rõ và đã được thông tin rõ ràng về quy định của pháp luật về Bảo hiểm Xã hội (BHXH).
 
    Tôi là người lao động làm việc tại [Tên doanh nghiệp hoặc đơn vị] và đã làm việc tại đây từ thời gian trên 3 tháng trở lên.
 
    Tôi cam kết không tham gia BHXH theo quy định của pháp luật tại thời điểm này. Tôi hiểu rằng việc này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và bảo vệ của tôi theo quy định của luật Bảo hiểm Xã hội.
 
    Tôi xác nhận rằng quyết định này là do ý muốn cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn hiểu rõ về hậu quả của việc từ chối tham gia BHXH.
 
    Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý và không đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến việc từ chối tham gia BHXH này.
 
    Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Ngày ký: [Ngày ký]
 
Người ký cam kết: [Ký tên]

Đây là mẫu đơn thực tế


 


Thông tin về quyền của người lao động đối với việc tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) cung cấp cái nhìn rõ ràng về các phúc lợi và quyền lợi mà họ có khi tham gia chương trình này. Dưới đây là một tóm tắt về quyền lợi mà người lao động thường được hưởng khi tham gia BHXH:
    Tham gia và hưởng các chế độ BHXH: Người lao động tham gia BHXH sẽ được bảo vệ về mặt tài chính trong trường hợp gặp rủi ro như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và khi họ mất thu nhập chính do những lý do này.
    Quản lý sổ BHXH: Người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH, tài liệu quan trọng để chứng minh việc tham gia và hưởng các quyền lợi BHXH.
    Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH: Họ có quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH theo các hình thức chi trả khác nhau, bao gồm trực tiếp từ cơ quan BHXH, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thông qua người sử dụng lao động.
    Hưởng bảo hiểm y tế: Trong những trường hợp nhất định như đang nhận lương hưu, nghỉ việc thai sản, nghỉ việc ốm đau, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm y tế.
    Quyền khám giám định mức suy giảm khả năng lao động: Người lao động có quyền được đi khám giám định để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, cần thiết để nhận các quyền lợi BHXH.
    Quyền ủy quyền và thông tin liên quan đến BHXH: Họ có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, và cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về đóng và hưởng BHXH.
    Quyền khiếu nại và tố cáo về BHXH: Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến BHXH, người lao động có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật.
    Các trường hợp không đóng BHXH bắt buộc: Luật BHXH cũng quy định những trường hợp đặc biệt khi người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc, chẳng hạn như khi không làm việc hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản theo quy định cụ thể.
Nếu bạn cần mẫu đơn khác về bhxh có thể tham khảo:
 
Những thông tin này là quan trọng để người lao động hiểu rõ về quyền lợi của họ khi tham gia BHXH và có thể hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từ Nhà nước.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành