Tải thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động


Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

Thông tin chi tiết thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

 • Số/Ký hiệu: 47/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 16/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Người ký: Phạm Minh Huân
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Đối tượng áp dụng

Người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Một số nội dung chính của thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Ban hành mẫu giấy ủy quyền ký kết HĐLĐ. Theo đó, trường hợp NSDLĐ không trực tiếp giao kết HĐLĐ mà ủy quyền cho người thứ ba thì mẫu giấy ủy quyền phải thực hiện theo mẫu số 1 ban hành kèm Thông tư 47/2015 này.

Cách ghi tiền lương trong HĐLĐ. Theo quy định của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương trong HĐLĐ phải có thông tin về cả 3 khoản:

 • Mức lương theo công việc. Đối với người hưởng lương khoán, lương theo sản phẩm thì phải ghi mức lương khoán hoặc mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm.
 • Phụ cấp lương: bao gồm các khoản phụ cấp mà các bên đã thỏa thuận.
 • Các khoản bổ sung khác mà các bên đã thỏa thuận.

a.  Quy định về hợp đồng lao động

 •  Về ủy quyền giao kết hợp đồng lao động
 •  Quy định về tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động
 • Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi
 • Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động khi được bổ nhiệm hoặc được cử làm người đại diện phần vốn góp của Nhà nước
 • Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh khi thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế
 • Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động kế tiếp sau khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp

b. Về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 • Hướng dẫn đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
 • Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động
 • Người lao động nghỉ việc có lý do chính đáng

Tải thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

File word TT 47/2015/TT-BLĐTBXH: Tải tại đây

 

 

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành