KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Tải mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng

Những doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng, mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo TT 151/2014/TT-BTC)

Nội dung cơ bản của mẫu số 07/GTGT

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Thời hạn nộp mẫu số 07/GTGT

Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng

Nội dung cụ thể mẫu số 07/GTGT như sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) ........................

Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Kế toán Minh Việt

Mã số thuế: 0108369272

Địa chỉ: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ kế toán

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở Công ty và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2019

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

            ...................., ngày...tháng....năm...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................

Chứng chỉ hành nghề số:........

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tải mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi từ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng:

Tải file word:   Tải tại đây

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo