Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải, đáp án Mới nhất 2024


Bài tập Nguyên lý Kế toán có lời giải và đáp án là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm và đang học về lĩnh vực kế toán. Tài liệu này cung cấp một loạt các bài tập thực tế và phong phú, kết hợp cùng các lời giải chi tiết và đáp án rõ ràng, giúp bạn hiểu sâu hơn về các nguyên lý cơ bản và áp dụng chúng trong thực tế kế toán.
 
Việc học tập qua bài tập không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn giúp bạn nắm vững cách áp dụng những nguyên lý kế toán vào các tình huống thực tế. Tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn trong việc rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận, và giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kế toán.
 
bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai
 
Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn tư liệu thực hành để nắm vững nguyên lý kế toán, Bài tập Nguyên lý Kế toán có lời giải và đáp án chắc chắn sẽ là một nguồn thông tin hữu ích và đáng giá để bạn tiến bộ trong hành trình học tập và áp dụng kiến thức kế toán.
 
Bài tập số 1:
 
Công ty ABC thực hiện các giao dịch sau trong tháng 5:
a. Mua máy móc sản xuất bằng chuyển khoản từ nguồn vốn của công ty với tổng giá trị là 50.000 đơn vị tiền tệ.
b. Bán hàng hóa cho khách hàng, nhận tiền mặt 30.000 đơn vị tiền tệ.
c. Vay ngân hàng 20.000 đơn vị tiền tệ để đầu tư vào dự án mở rộng.
d. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 10.000 đơn vị tiền tệ.
e. Trả nợ người cung cấp bằng chuyển khoản 15.000 đơn vị tiền tệ.
 
Hãy xác định nguồn vốn, tài sản, và định khoản tăng giảm cho từng giao dịch trên.
 
Lời Giải:
 
a. Mua máy móc sản xuất bằng chuyển khoản từ nguồn vốn của công ty với tổng giá trị là 50.000 đơn vị tiền tệ.
    Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (của công ty)
    Tài sản: Máy móc sản xuất
 
Định khoản:
Nợ TK (Tài khoản) Máy móc sản xuất: 50.000
Có TK (Tài khoản) Vốn chủ sở hữu: 50.000
 
b. Bán hàng hóa cho khách hàng, nhận tiền mặt 30.000 đơn vị tiền tệ.
    Tài sản: Tiền mặt
    Tài sản: Doanh thu bán hàng
 
Định khoản:
Nợ TK Tiền mặt: 30.000
Có TK Doanh thu bán hàng: 30.000
 
c. Vay ngân hàng 20.000 đơn vị tiền tệ để đầu tư vào dự án mở rộng.
    Nguồn vốn: Ngân hàng (vay)
    Tài sản: Đầu tư dự án mở rộng
 
Định khoản khi vay tiền Ngân hàng:
Nợ TK Tiền gửi ngân hàng: 20.000
Có TK Nợ phải trả: 20.000
 
d. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 10.000 đơn vị tiền tệ.
    Tài sản: Tiền mặt
    Nguồn vốn: Chi phí lương
 
Định khoản:
Nợ TK Chi phí lương: 10.000
Có TK Tiền mặt: 10.000
 
e. Trả nợ người cung cấp bằng chuyển khoản 15.000 đơn vị tiền tệ.
    Tài sản: Tiền gửi ngân hàng
    Nguồn vốn: Nợ phải trả
 
Định khoản:
Nợ TK Nợ phải trả: 15.000
Có TK Tiền gửi ngân hàng: 15.000
 
Đây là cách xác định nguồn vốn, tài sản và định khoản tăng giảm cho từng giao dịch trong đề bài được cung cấp.

Bài tập số 2:

a. Bán hàng cho khách hàng ABC có giá trị là 25.000.000đ, trong đó 20.000.000đ được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại được khách hàng nợ.
b. Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp XYZ với giá 15.000.000đ, trong đó 10.000.000đ được thanh toán bằng tiền mặt và số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau.
c. Trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng là 500.000đ.
d. Nhận hàng từ nhà cung cấp với chi phí vận chuyển là 300.000đ, trong đó có thuế GTGT 10%.
 
Lời Giải:
a. Bán hàng cho khách hàng ABC:
    Ghi nhận doanh thu:
        Nợ Tài khoản 111 (Doanh thu): 25.000.000đ
        Có Tài khoản 511 (Bán hàng): 25.000.000đ
 
    Phần thanh toán bằng tiền mặt:
        Nợ Tài khoản 111 (Tiền mặt): 20.000.000đ
        Có Tài khoản 112 (Công nợ khách hàng): 20.000.000đ
 
b. Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp XYZ:
    Ghi chi phí mua nguyên liệu:
        Nợ Tài khoản 152 (Vật liệu nhập kho): 15.000.000đ
        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 10.000.000đ
        Có Tài khoản 331 (Công nợ phải trả nhà cung cấp): 5.000.000đ
 
c. Trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng:
    Ghi chi phí trả cho nhân viên:
        Nợ Tài khoản 642 (Chi phí lương, tiền lương): 500.000đ
        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 500.000đ
 
d. Nhận hàng từ nhà cung cấp với chi phí vận chuyển:
    Ghi nhận việc nhận hàng và chi phí vận chuyển:
        Nợ Tài khoản 156 (Chi phí vận chuyển): 300.000đ
        Nợ Tài khoản 1331 (Thuế GTGT phải nộp - chi phí vận chuyển): 30.000đ
        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 330.000đ
 
Đây là cách bạn có thể định khoản các giao dịch thương mại cơ bản trong kế toán. Lưu ý rằng các tài khoản có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống tài khoản cụ thể của mỗi doanh nghiệp.
 
Bài tập số 3:
 
Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán hàng. Trong kỳ kinh doanh vừa qua, công ty ghi nhận các giao dịch sau:
   1. Hàng tồn đầu kỳ:
        Số lượng hàng tồn tại kho: 800 đơn vị (trị giá 12.000.000 đồng)
        Số lượng hàng tồn tại quầy bán: 400 đơn vị (trị giá 6.000.000 đồng)
  2.  Các giao dịch trong kỳ:
    a. Mua hàng từ nhà cung cấp: 10.000 đơn vị chưa thanh toán. Giá mua chưa bao gồm thuế VAT là 150.000.000 đồng.
    b. Xuất kho hàng bán ra: 8.000 đơn vị.
    c. Tổng hợp hóa đơn bán hàng: 6.500 đơn vị, đã thu tiền mặt. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT là 22.000 đồng/đơn vị.
    d. Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ, số hàng còn lại là 1.300 đơn vị. Nếu có thiếu hụt, công ty sẽ phải bồi thường theo giá vốn.
  3.  Bảng tổng hợp chi phí:
 
Yếu tố chi phí Phục vụ sản xuất Phục vụ bán hàng
Lương 20.000.000 10.000.000
Bảo hiểm xã hội 3.500.000 1.750.000
Vật liệu sản xuất 7.000.000 -
Chi phí vận chuyển 4.500.000 5.000.000
Tiền mặt chi trả 3.000.000 6.000.000
Tổng 38.000.000 22.750.000

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng và xác định lợi nhuận trước thuế của công ty XYZ trong kỳ kinh doanh.

Lời giải:

a. Nhập kho hàng hóa từ nhà cung cấp:
    Nợ TK (Hàng hóa, DV phải trả): 150.000.000
    Nợ TK (Thuế VAT còn phải trả): X (nếu có)
    Có TK (Nợ phải trả người bán): 150.000.000
 
b. Xuất kho hàng bán ra:
    Nợ TK (Hàng hóa, DV phải trả - Quầy): X
    Có TK (Kho): X
 
c. Tổng hợp hóa đơn bán hàng:
    Nợ TK (Doanh thu bán hàng): X
    Có TK (Hàng hóa, DV phải trả - Quầy): X
    Có TK (Tiền mặt): X
    Có TK (Doanh thu bán hàng): X
 
d. Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ:
    Nếu có thiếu hụt: Ghi nhận bằng cách tạo bút toán tương ứng với giá vốn.

Kết chuyển doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế

    Kết chuyển doanh thu và chi phí:
        Ghi nhận lên các tài khoản tương ứng để tính toán lợi nhuận trước thuế.
 
Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể xác định lợi nhuận trước thuế của công ty XYZ trong kỳ kinh doanh đó. Lưu ý rằng cách ghi nhận và xử lý các giao dịch phụ thuộc vào quy định kế toán cụ thể của từng doanh nghiệp và quy định kế toán pháp luật tại thời điểm thực hiện.
 
Bài tập số 4:
 
Tình hình ban đầu của một doanh nghiệp gồm:
    Tiền mặt: 50.000.000 đồng
    Tiền gửi ngân hàng: 30.000.000 đồng
    Hàng tồn kho: 20.000.000 đồng
    Vốn chủ sở hữu: 100.000.000 đồng
    Các khoản nợ phải trả: 25.000.000 đồng
    Các khoản phải thu: 15.000.000 đồng
 
Trong kỳ, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch sau:
    Mua hàng hóa A: 30.000.000 đồng, bằng tiền mặt.
    Bán hàng hóa A: 20.000.000 đồng, chưa nhận tiền từ khách hàng.
    Mua hàng hóa B: 15.000.000 đồng, trả sau.
    Trả nợ ngắn hạn: 10.000.000 đồng.
    Nhận tiền từ khách hàng: 18.000.000 đồng.
    Chi phí lương cho nhân viên: 8.000.000 đồng, trong đó có 5.000.000 đồng cho nhân viên sản xuất và 3.000.000 đồng cho nhân viên bán hàng.
    Trả lãi vay ngân hàng: 2.000.000 đồng.
    Tăng thêm vốn chủ sở hữu: 20.000.000 đồng.
 
Hãy định khoản các giao dịch trên.

Lời giải:

Nghiệp vụ 1:
Nợ TK [152]: 30.000.000 (Hàng hóa A)
Có TK [111]: 30.000.000 (Tiền mặt)
 
Nghiệp vụ 2:
Nợ TK [131]: 20.000.000 (Nợ phải thu)
Có TK [511]: 20.000.000 (Doanh thu bán hàng)
 
Nghiệp vụ 3:
Nợ TK [154]: 15.000.000 (Hàng hóa B)
Có TK [25x]: 15.000.000 (Nợ ngắn hạn)
 
Nghiệp vụ 4:
Nợ TK [25x]: 10.000.000 (Nợ ngắn hạn)
Có TK [111]: 10.000.000 (Tiền mặt)
 
Nghiệp vụ 5:
Nợ TK [111]: 18.000.000 (Tiền mặt)
Có TK [131]: 18.000.000 (Nợ phải thu)
 
Nghiệp vụ 6:
Nợ TK [642]: 5.000.000 (Chi phí lương sản xuất)
Nợ TK [641]: 3.000.000 (Chi phí lương bán hàng)
Có TK [111]: 8.000.000 (Tiền mặt)
 
Nghiệp vụ 7:
Nợ TK [624]: 2.000.000 (Lãi vay ngân hàng)
Có TK [111]: 2.000.000 (Tiền mặt)
 
Nghiệp vụ 8:
Nợ TK [311]: 20.000.000 (Vốn chủ sở hữu)
Có TK [311]: 20.000.000 (Vốn chủ sở hữu - Tăng thêm)
 
Đây là các bút toán dựa trên các giao dịch được mô tả. Bạn có thể sử dụng chúng để tổng hợp thông tin tài chính của doanh nghiệp và tính toán kết quả kinh doanh.
 
Bài tập số 5:
 
Tại Doanh nghiệp XYZ, các sự kiện kinh tế sau đã xảy ra trong một kỳ kế toán cụ thể:
 
    Ngày 1: Mua nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp vào sản xuất với giá trị là 500.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Bên cung cấp cho phép DN trả sau 30 ngày.
    Ngày 5: Thanh toán tiền vận chuyển NVL từ kho nhà cung cấp về kho DN bằng tiền mặt, chi phí là 10.000.000 đồng.
    Ngày 10: Bắt đầu sản xuất, tiêu thụ NVL là 400.000.000 đồng cho bộ phận sản xuất, 50.000.000 đồng cho bộ phận bán hàng, và 30.000.000 đồng cho bộ phận quản lý.
    Ngày 15: Chi trả lương cho nhân viên là 120.000.000 đồng, trong đó 90.000.000 đồng cho nhân viên trực tiếp sản xuất và 30.000.000 đồng cho nhân viên bán hàng.
    Ngày 20: Thực hiện việc trích trừ BHXH, BHYT, BHTN từ lương nhân viên với tỷ lệ 20%.
    Ngày 25: Xuất kho các sản phẩm đã sản xuất được ứng dụng trực tiếp vào bộ phận sản xuất, với giá trị là 700.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán 50% số tiền mua hàng.
    Ngày 28: Nhận được hóa đơn tiền điện, nước phát sinh trong kỳ với tổng chi phí là 20.000.000 đồng, trong đó 70% áp dụng cho bộ phận sản xuất và 30% cho bộ phận quản lý.

Lời giải:

    Khi mua NVL trực tiếp vào sản xuất:
        Nợ TK 1521: 500.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)
        Nợ TK 1331: 50.000.000 đồng (Tiền hàng mua chưa thanh toán)
        Có TK 331: 550.000.000 đồng (Phải trả người bán)
        Có TK 3331: 50.000.000 đồng (Thuế GTGT phải nộp)
    Thanh toán tiền vận chuyển NVL:
        Nợ TK 111: 10.000.000 đồng (Chi phí vận chuyển)
        Có TK 1521: 10.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)

    Tiêu thụ NVL cho các bộ phận:

        Nếu NVL tiêu thụ vào sản xuất:
            Nợ TK 621: 400.000.000 đồng (Hàng hoá xuất bán)
            Có TK 152: 400.000.000 đồng (Giảm trừ trực tiếp vào giá mua hàng)
        Nếu NVL tiêu thụ cho bộ phận bán hàng:
            Nợ TK 641: 50.000.000 đồng (Chi phí bán hàng)
            Có TK 152: 50.000.000 đồng (Giảm trừ trực tiếp vào giá mua hàng)
        Nếu NVL tiêu thụ cho bộ phận quản lý:
            Nợ TK 642: 30.000.000 đồng (Chi phí quản lý doanh nghiệp)
            Có TK 152: 30.000.000 đồng (Giảm trừ trực tiếp vào giá mua hàng)
 

    Chi trả lương cho nhân viên:

        Nếu lương trực tiếp sản xuất:
            Nợ TK 627: 90.000.000 đồng (Lương và các khoản phụ cấp)
            Có TK 1521: 90.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)
        Nếu lương bộ phận bán hàng:
            Nợ TK 627: 30.000.000 đồng (Lương và các khoản phụ cấp)
            Có TK 1521: 30.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)

    Trích trừ BHXH, BHYT, BHTN từ lương nhân viên:

        Nếu trích trừ từ lương trực tiếp sản xuất:
            Nợ TK 338: 18.000.000 đồng (Các khoản nợ khác)
            Có TK 627: 18.000.000 đồng (Lương và các khoản phụ cấp)
 
    Xuất kho sản phẩm đã sản xuất:
        Nếu sản phẩm sử dụng trực tiếp vào sản xuất:
            Nợ TK 621: 700.000.000 đồng (Hàng hoá xuất bán)
            Có TK 152: 700.000.000 đồng (Giảm trừ trực tiếp vào giá mua hàng)
            Có TK 131: 350.000.000 đồng (Công nợ của khách hàng)
            Có TK 511: 350.000.000 đồng (Lợi nhuận từ bán hàng)

    Phát sinh chi phí tiền điện, nước:

        Nếu chi phí áp dụng cho bộ phận sản xuất:
            Nợ TK 627: 14.000.000 đồng (Lương và các khoản phụ cấp)
            Có TK 1521: 14.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)
        Nếu chi phí áp dụng cho bộ phận quản lý:
            Nợ TK 642: 6.000.000 đồng (Chi phí quản lý doanh nghiệp)
            Có TK 1521: 6.000.000 đồng (Tiền mặt hoặc tương đương tiền)
 
Hãy chắc chắn kiểm tra lại thông tin và điều chỉnh nếu cần thiết để phản ánh chính xác các sự kiện kinh tế vào các tài khoản kế toán.
 
Bài số 6:
Trong tháng 5, Công ty ABC có các giao dịch kinh doanh sau:
    Số dư đầu kỳ của tài khoản 112 (Tiền mặt) là 50.000.000đ.
    Mua nguyên vật liệu sản xuất với tổng giá trị là 30.000.000đ. Trong đó:
        20.000.000đ sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm A.
        5.000.000đ sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm B.
        5.000.000đ sử dụng cho văn phòng phẩm và hoạt động hành chính.
 
    Chi phí lương cho nhân viên:
        Lương nhân viên sản xuất: 15.000.000đ.
        Lương nhân viên kế toán: 5.000.000đ.
    Chi phí thuê nhà xưởng sản xuất: 8.000.000đ.
    Khấu hao tài sản cố định: 4.000.000đ.
    Doanh thu bán hàng:
        Bán 500 sản phẩm A với giá 50.000đ/sản phẩm.
        Bán 300 sản phẩm B với giá 80.000đ/sản phẩm.
 
Yêu cầu:
 
    Hãy định khoản và phản ánh các giao dịch kinh doanh vào sổ sách kế toán của công ty ABC.
    Tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ.
    Tính kết quả kinh doanh trong kỳ.
 
Lời Giải:
 
    Định khoản các giao dịch kinh doanh:
 
        Mua nguyên vật liệu:
        Nợ TK 154 (Nguyên vật liệu) 30.000.000đ
        Có TK 112 (Tiền mặt) 30.000.000đ
 
        Chi phí lương:
        Nợ TK 621 (Lương) 20.000.000đ
        Có TK 112 (Tiền mặt) 20.000.000đ
 
        Chi phí thuê nhà xưởng:
        Nợ TK 641 (Chi phí thuê nhà xưởng) 8.000.000đ
        Có TK 112 (Tiền mặt) 8.000.000đ
 
        Khấu hao tài sản cố định:
        Nợ TK 634 (Khấu hao) 4.000.000đ
        Có TK 112 (Tiền mặt) 4.000.000đ
 
        Doanh thu bán hàng:
        Nợ TK 112 (Tiền mặt) 25.000.000đ
        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng) 25.000.000đ
 
    Tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ:
    Giá thành sản phẩm nhập kho = Tổng giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm A và B.
    Tổng giá trị nguyên vật liệu = 20.000.000đ (sản phẩm A) + 5.000.000đ (sản phẩm B) = 25.000.000đ.
 
    Tính kết quả kinh doanh trong kỳ:
    Doanh thu = 500 * 50.000đ + 300 * 80.000đ = 25.000.000đ + 24.000.000đ = 49.000.000đ
    Chi phí = Chi phí lương + Chi phí thuê nhà xưởng + Khấu hao = 20.000.000đ + 8.000.000đ + 4.000.000đ = 32.000.000đ
    Kết quả kinh doanh = Doanh thu - Chi phí = 49.000.000đ - 32.000.000đ = 17.000.000đ
 
Đây là một ví dụ về cách áp dụng nguyên lý kế toán để giải quyết các giao dịch kinh doanh cụ thể của một công ty. Quá trình này giúp tạo ra sự hiểu biết về cách xử lý các giao dịch kế toán và tính toán kết quả kinh doanh.
 
Đây là lời giải và đáp án cho bài tập nguyên lý kế toán đã được cung cấp. Lời giải đã phân tích và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, từ việc mua nguyên vật liệu, thanh toán chi phí vận chuyển, tiêu thụ nguyên vật liệu cho các bộ phận, chi trả lương, trích trừ các khoản BHXH, BHYT, BHTN, đến việc xuất kho sản phẩm đã sản xuất và chi phí điện nước.
 
Qua lời giải, các tài khoản kế toán liên quan đã được xác định và áp dụng chính xác cho từng giao dịch kinh tế. Đồng thời, giá thành sản phẩm được tính toán để phản ánh vào tài khoản hàng tồn kho và các tài khoản liên quan khác.
 
Lời giải này cung cấp một cái nhìn tổng quan và bước đầu trong việc áp dụng nguyên lý kế toán vào thực tế kinh doanh, giúp hiểu rõ hơn về quy trình ghi nhận các giao dịch kinh tế vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành