KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không

Trong nền kinh tế hiện đại, các doanh nghiệp thường thiết lập các văn phòng đại diện để mở rộng quy mô kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đại diện và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Một câu hỏi phổ biến mà các doanh nghiệp thường gặp phải liên quan đến “Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không “. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng của văn phòng đại diện trong việc xuất hóa đơn dưới góc độ của Luật Doanh Nghiệp và các quy định liên quan.

Văn phòng đại diện là gì

Theo khoản 2 Điều 44 của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/NĐ-CP, văn phòng đại diện được xác định như một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và chức năng của nó là đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp cũng như bảo vệ các lợi ích này. Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này nghĩa là văn phòng đại diện không tạo ra doanh thu từ các hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện các nhiệm vụ đại diện và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp chính.

Xem thêm tại: Khái niệm văn phòng đại diện là gì

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không

Quy định về Hóa Đơn và Kê Khai Thuế GTGT

Trước khi xem xét khả năng xuất hóa đơn từ văn phòng đại diện, cần hiểu rõ quy định về hóa đơn và kê khai thuế GTGT dựa trên các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Hóa đơn

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không

Theo khoản 4 và 5 Điều 10 của Thông tư số 123/2020/NĐ-CP, một hóa đơn phải thể hiện thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán cũng như tên, địa chỉ và mã số thuế của người mua. Trong trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế, thông tin này phải ghi rõ theo đúng thông tin đăng ký kinh doanh và thuế của họ. Tuy nhiên, nếu tên và địa chỉ của người mua quá dài, hóa đơn có thể viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng, nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác.

Trường hợp người mua không có mã số thuế, trên hóa đơn không cần phải thể hiện mã số thuế người mua. Điều này áp dụng đặc biệt cho các cá nhân mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ và khách hàng nước ngoài. Trong trường hợp này, thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay thế bằng số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh cũng như quốc tịch của khách hàng nước ngoài.

Kê Khai Thuế GTGT

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không

Theo khoản 3 Điều 13 của Thông tư số 80/2021/TT-BTC, việc kê khai thuế GTGT phụ thuộc vào loại hoạt động của doanh nghiệp. Điều này áp dụng đặc biệt cho đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất. Nếu văn phòng đại diện không thực hiện hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh và không phát sinh doanh thu, họ sẽ không phải kê khai thuế GTGT.

Kết Luận về việc văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không:

Dưới góc độ của Luật Doanh Nghiệp và quy định về hóa đơn và thuế GTGT, văn phòng đại diện không có khả năng xuất hóa đơn, trừ khi chúng thực hiện hoạt động kinh doanh có doanh thu phát sinh. Chức năng chính của văn phòng đại diện là đại diện và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp chính. Các nghĩa vụ tài chính và kê khai thuế GTGT liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện nằm trong trách nhiệm của doanh nghiệp chính.

Trên là bài viết văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không nếu quý doanh nghiệp cần một đội ngũ hỗ trợ về kế toán có thể tham khảo thêm các gói dịch vụ kế toán của chúng tôi gồm:

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo