kế toán minh việt

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Các khoản không được tính trừ thuế TNDN năm 2020

Các khoản không được tính trừ thuế TNDN năm 2020

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có những khoản được trừ và các khoản không được tính trừ, bài viết dưới đây là Các khoản không được tính trừ thuế TNDN mới nhất
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Quy định mới nhất về thuế suất thu nhập doanh nghiệp được nhà nước quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN mới nhất

Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN mới nhất

Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN mới nhất tại tại Thông tư 92/2015/TT-BTC được Kế Toán Minh Việt chia sẻ trong bài viết dưới đây
0972.686.960