kế toán minh việt

Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2019. Công thức tính mức thuế TNCN phải nộp cho các trường hợp cụ thể: Cá nhân cư trú ký hợp đồng dài hạn, cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng, cá nhân không cư trú
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất. Các thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân.
Quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

Quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

Quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 25/201/TT-BTC về Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất năm 2020
Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn hạch toán thuế TNCN đối với từng đối tượng mới nhất
Hướng dẫn cài đặt phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Phần mềm QTTNCN dùng để làm gì ? Tải phần mềm QTTNCN mới nhất ở đâu? Cách cài đặt phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
0972.686.960