Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2019


Trong trường hợp người tham gia BHXH có nhiều sổ BHXH (từ 2 sổ trở lên), người lao động có phải gộp sổ bảo hiểm xã hội hay không ? Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019 là như thế nào ?

Theo khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH có nêu rõ: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Như vậy người lao động chỉ được có 1 sổ BHXH, trường hợp có từ 2 sổ BHXH trở lên cần phải làm thủ tục gộp sổ BHXH thành một sổ duy nhất.

Hồ sơ gộp sổ BHXH gồm những giấy tờ gì ?

  • Chứng minh thư / Giấy khai sinh
  • Các sổ BHXH của người lao động
  • Đối với doanh nghiệp: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)
  • Đối với người lao động: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Tải mẫu D01-TS (bảng kê thông tin)

Tải file word mẫu bảng kê thông tin (mẫu D01-TS): Tại đây

Mẫu bảng kê thông tin:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo (2) …………………………………………………………………………………………………………)

 

TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Tên, loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày văn bản có hiệu lực

Cơ quan ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Trích lược nội dung cần thẩm định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                            Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT)

Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS):

 

Tải file word mẫu TK1-TS (mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT): Tại đây

Thủ tục gộp sổ BHXH mới nhất 2019

Đối với người lao động:

  • Người lao động chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ
  • Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi mình đang làm việc hoặc cơ quan nơi tham gia BHXH

Đối với cơ quan BHXH khi tiếp nhận hồ sơ:

  • Thời gian cấp BHXH mới không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  • Thời gian làm việc không quá 45 ngày với trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH (có văn bản thông báo cho người lao động biết)

Địa điểm nộp hồ sơ gộp BHXH

Người lao động nộp hồ sơ gộp BHXH tại cơ quan thuế thuộc quận/huyện mình tham gia BHXH

>>>Các bạn có nhu cầu học kế toán có thể tham khảo các khóa học kế toán chuyên sâu sau tại Kế toán Minh Việt

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

 ►Học kế toán thực hành

Học kế toán xuất nhập khẩu

 ►Học kế toán cho người chưa biết gì

Học kế toán xây dựng

► Học kế toán sản xuất

Học kế toán thuế

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành