Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT


Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh cần làm giấy giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Các bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT định dạng file word ở cuối bài viết này.

 Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo BHYT gồm những gì?

Theo Điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Các giấy tờ là bản chụp: Thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh (mang kèm theo bản gốc để đối chiếu)
 • Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.
 • Có thể bổ sung thêm Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT và giấy ủy quyền hoặc giấy xác nhận trong trường hợp người bệnh không trực tiếp làm thanh toán để hồ sơ được rõ ràng hơn.

Thủ tục đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

Đối với người có yêu cầu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (người bệnh trực tiếp đề nghị hoặc nhờ người thân): Nộp hồ sơ chứng từ đi khám bệnh, chữa bệnh cho cơ quan BHXH.

Thời hạn giải quyết đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Trong vòng 40 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ, người bệnh sẽ nhận được tiền.

Mức thanh toán tiền

Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết mức thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Và từ ngày 01/7/2019, số tiền mà người bệnh được thanh toán sẽ cao hơn so với trước đây. Cụ thể nếu khám, chữa bệnh tại:

Với cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 • Tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 2,5 = 3,725 triệu đồng

Với cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 

 • Nội trú: Tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
 • Ngoại trú: Tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng

Với cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 • Tối đa 1,0 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng

Đối với nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu mà không thực hiện đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân):

 • Nội trú: Tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
 • Ngoại trú: Tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng

Các trường hợp được thanh toán trực tiếp

Có 05 trường hợp người bệnh có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT):

 1. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng từ ngày 01/7/2019) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền lớn hơn đó;
 2. Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin;
 3. Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.
 4. Khám, chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT;
 5. Khám, chữa bệnh không đúng thủ tục khám, chữa bệnh BHYT;

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Mau Giay de nghi thanh toan truc tiep chi phi kham chua benh BHYT

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

File word: Click để tải tại đây

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành