Nội quy lao động là gì


Nội quy lao động là gì ? Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không ? Công ty không đăng ký nội quy lao động bị phạt bao nhiêu

Nội quy lao động là tài liệu do người sử dụng lao động ban hành để quy định các quy tắc mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia vào môi trường lao động, bao gồm cả quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động, cách thức xử lý kỷ luật người lao động và trách nhiệm vật chất. Nội quy lao động giúp duy trì trật tự và hiệu quả trong công ty, hạn chế vi phạm kỷ luật tại nơi làm việc.

noi-quy-lao-dong-la-gi

Nội dung nội quy lao động thường bao gồm các quy định về thời giờ làm việc, trật tự lao động, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống quấy rối tình dục, bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, trách nhiệm vật chất, và quyền hạn xử lý kỷ luật lao động. Nội quy này cần được thông báo và niêm yết tại nơi làm việc để người lao động biết và tuân thủ.

Nội quy lao động là gì ?

Nội quy lao động là một văn bản quy định các quy tắc và nguyên tắc mà người lao động cần tuân thủ khi tham gia vào quan hệ lao động tại một tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là các điểm chính về nội dung của nội quy lao động:

- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi: Đây là quy định về thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa, giờ làm thêm và các ngày nghỉ phép.

- Trật tự tại nơi làm việc: Bao gồm các quy định về sự sắp xếp và tổ chức công việc, cũng như các hành vi cần tránh để duy trì môi trường làm việc tích cực.

- An toàn và vệ sinh lao động: Quy định về các biện pháp an toàn lao động, sử dụng trang thiết bị bảo hộ và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc.

- Phòng, chống các hành vi quấy rối tình dục: Bao gồm cả các biện pháp phòng tránh và xử lý các trường hợp quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Bảo vệ tài sản và bí mật: Quy định về việc bảo vệ tài sản của tổ chức, cũng như bảo vệ các thông tin bí mật, công nghệ và sở hữu trí tuệ của tổ chức.

- Trường hợp tạm thời điều chuyển công việc: Quy định về việc điều chuyển công việc tạm thời và các thủ tục liên quan.

- Hành vi vi phạm kỷ luật và xử lý: Quy định về các hành vi vi phạm nội quy và các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.

- Trách nhiệm vật chất: Nội quy có thể quy định về trách nhiệm của người lao động đối với việc bảo quản và sử dụng tài sản của tổ chức.

- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: Xác định cơ quan hoặc tổ chức nào có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm nội quy lao động.

Nội quy lao động cần được thông báo cho người lao động biết và các nội dung chính thường được niêm yết công khai tại nơi làm việc, nhằm đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ của mọi thành viên trong tổ chức.

Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không

Công ty chỉ bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động nếu có từ 10 người lao động trở lên. Quy định này được miêu tả trong Điều 118 và Điều 119 của Bộ luật Lao động năm 2019. Dưới đây là các điểm chính:

- Ban hành nội quy lao động: Công ty phải ban hành nội quy lao động cho nhân viên. Nếu công ty có từ 10 người lao động trở lên, nội quy lao động phải được lập bằng văn bản.

- Đăng ký nội quy lao động: Công ty có từ 10 người lao động trở lên phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh.

- Thời hạn đăng ký: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động, hồ sơ đăng ký nội quy lao động phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hiệu lực của nội quy lao động: Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động từ người sử dụng lao động.

- Các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc: Trong trường hợp công ty có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt tại nhiều địa bàn khác nhau, nội quy lao động đã đăng ký phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đó.

- Công ty có dưới 10 người lao động: Trong trường hợp công ty sử dụng dưới 10 người lao động, không cần phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản và không cần phải đăng ký nội quy lao động. Trong trường hợp này, hiệu lực của nội quy lao động sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định trong nội quy lao động.

Vậy nên, chỉ có các công ty có từ 10 người lao động trở lên mới bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động

Công ty không đăng ký nội quy lao động bị phạt bao nhiêu

Công ty không đăng ký nội quy lao động sẽ bị phạt theo quy định của Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Dưới đây là mức phạt cụ thể:

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với tổ chức: Mức phạt sẽ là gấp đôi so với mức phạt đối với cá nhân, tức là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Do đó, để tránh bị xử phạt hành chính và đảm bảo quyền lợi cho công ty và người lao động, các công ty có từ 10 người lao động trở lên cần thực hiện đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài những kiến thức về nội quy lao động là gì bạn có thể tham khảo: Mức lương tối thiểu vùng năm 2024

Nếu bạn đang ở khu vực Bắc Ninh và Thủ Đức thì có thể tham khảo ngay 2 lớp thực hành kế toán tổng hợp do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế và báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho doanh nghiệp sắp khai giảng trong tháng này tham khảo:

Lớp học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

⇒ Lớp học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành