Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì


Khi sử dụng lao động là người nước ngoài tại Việt Nam, câu hỏi đặt ra là Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì? người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho họ theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm bảo hiểm hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, và bảo hiểm y tế (BHYT), cũng như bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (BHTN) theo quy định hiện hành.

nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong các trường hợp sau: theo Điều 2 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài phải tham gia BHXH khi họ có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp, và ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp và đã đủ tuổi nghỉ hưu, họ không cần phải tham gia BHXH.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Theo Điều 12 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP) phải đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hàng tháng với tỷ lệ đóng là 8% tiền lương tháng.

Nếu người lao động không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng, họ sẽ không cần phải đóng bảo hiểm cho tháng đó. Thời gian này sẽ không được tính vào kỳ hưởng BHXH, ngoại trừ trường hợp người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc cho người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Đóng 3% mức lương tháng vào quỹ ốm đau, thai sản.

Đóng 14% mức lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo Điều 18 của Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức đóng BHYT được quy định như sau: Người sử dụng lao động đóng 3%, còn người lao động đóng 1,5%, tính trên tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm.

Theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp cần đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động với mức đóng là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao tai nạn lao động và đáp ứng các điều kiện, mức đóng này có thể giảm xuống còn 0,3%.

Đối tượng

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT năm 2024

BHXH

BHYT

 

Tổng cộng

Quỹ hưu trí - tử tuất

Quỹ ốm đau - thai sản

Quỹ TNLĐ - BNN

Người lao động

8%

-

-

1,5%

9,5%

Người sử dụng lao động

14%

3%

0,5%

3%

20,5%

TỔNG

30%

Khi nào người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần tham gia BHXH?

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP, có các trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần tham gia BHXH, bao gồm:

- Người nước ngoài không được cấp giấy phép lao động. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, và Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, những trường hợp không cần giấy phép lao động bao gồm:

+ Là chủ sở hữu/thành viên góp vốn trong công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 03 tỷ đồng trở lên.

+ Là Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT công ty cổ phần, với giá trị góp vốn từ 03 tỷ đồng trở lên.

+ Di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới.

+ Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thông tin, báo chí.

+ Vào Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn kỹ thuật hoặc thực hiện nhiệm vụ cho việc nghiên cứu, thẩm định, xây dựng, quản lý các dự án quốc tế.

+ Có hộ chiếu công vụ vào Việt Nam làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

+ Vào Việt Nam làm các vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần/năm.

+ Thân nhân của cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam.

+ Người chịu trách nhiệm việc thành lập hiện diện thương mại.

+ Được cơ quan/tổ chức nước ngoài cử sang Việt Nam để giảng dạy/làm quản lý tại cơ sở giáo dục.

+ Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài/tổ chức quốc tế đề nghị.

+ Tình nguyện viên theo hình thức tự nguyện, không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao/tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

- Người lao động nước ngoài có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam với thời hạn dưới 01 năm.

- Người lao động di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp.

- Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

Như vậy Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Điều này áp dụng cho những người nước ngoài có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động với thời hạn từ đủ 01 năm trở lên ký với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Kết luận: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Điều này áp dụng cho những người nước ngoài có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động với thời hạn từ đủ 01 năm trở lên ký với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Mức đóng BHXH cho người nước ngoài là một quy định đặc biệt khi họ làm việc tại Việt Nam. Theo Quy định đóng bảo hiểm cho người nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài một cách đầy đủ và kịp thời.

Theo Hướng dẫn báo tăng BHXH cho người nước ngoài, mức lương tối thiểu đóng BHXH cho người nước ngoài được quy định theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể, người sử dụng lao động nước ngoài hàng tháng phải đóng BHXH trên tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động với mức:

3% mức lương tháng vào quỹ ốm đau, thai sản.

14% mức lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Vì vậy, bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam là một yếu tố quan trọng và cần thiết, và việc thực hiện đúng quy định và thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài là điều bắt buộc.

Trên là bài viết người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì ? Nếu bạn chưa cần tìm hiểu về tiền lương và người lao động có thể tham khảo thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2024

Bài viết liên quanDịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói Giá Rẻ UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành