Mức xử phạt đối với trường hợp vi phạm luật kế toán năm 2024


Mức xử phạt đối với trường hợp vi phạm luật kế toán mới nhất năm 2020 Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Trường hợp 1:Vi phạm về tổ chức Bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê kế toán làm

Căn cứ vào Điều 17, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán“ bao gồm:

 Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

 Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

 Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

 Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

 =>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 Trường hợp bị phạt:

 • Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
 • Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
 • Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
 • Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

=> Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 Trường hợp bị phạt:

 • Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 • Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

 =>Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

xử phạt đối với trường hợp vi phạm luật kế toán

Phương pháp khắc phục

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 17, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC thì phải Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp sau:

 • Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
 • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
 • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
 • Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
 • Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 • Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Trường hợp 2: Xử lý vi phạm luật kế toán về sao chụp , niêm phong tài liệu kế toán

Căn cứ vào Điều 13, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “ Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán“ các trường hợp vi phạm luật kế toán bao gồm:

 • Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.
 • Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
 • Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.
 • Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

=>Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Trường hợp 3: Xử lý vi phạm luật kế toán đối với kiểm tra kế toán

Căn cứ vào Điều 14, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “ Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán“ các trường hợp vi phạm luật bao gồm:

Trường hợp bị phạt:

 • Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.

 =>Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt:

 • Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;
 • Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.

 =>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành