Mức phạt khi không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân


Khi việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không được thực hiện đúng thời hạn quy định, có thể phải đối mặt với một loạt các hậu quả pháp lý, trong đó phạt tiền là một trong những biện pháp xử lý phổ biến. Theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi chậm nộp hoặc không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm cụ thể.

Mức phạt khi không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt khi không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Tùy thuộc vào thời gian chậm nộp và mức độ vi phạm cụ thể, mức phạt có thể khác nhau

Mức phạt khi không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Cảnh cáo và buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nếu việc chậm nộp tờ khai dẫn đến việc này.

- Quá thời hạn từ 01 - 30 ngày, trừ trường hợp trên: Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng.

- Quá thời hạn từ 31 - 60 ngày: Phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng.

- Quá thời hạn từ 61 - 90 ngày: Phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng. Đồng thời, có thể buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách và buộc nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp không nộp tờ khai.

- Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không có số thuế phải nộp: Không bị phạt.

- Không nộp tờ khai nhưng không có số thuế phát sinh: Không bị phạt.

- Quá thời hạn > 90 ngày, có số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế: Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng. Trong trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên tờ khai, mức phạt tối đa sẽ bằng số tiền thuế, nhưng không thấp hơn 11.5 triệu đồng. Đồng thời, buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách.

Lưu ý rằng, các mức phạt trên chỉ áp dụng đối với tổ chức. Còn đối với cá nhân, mức phạt sẽ bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Trường hợp nào không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, có một số trường hợp cụ thể khi người nộp thuế không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là các trường hợp đó:

- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế: Nếu cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản, thì không phải nộp tờ khai.

- Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 của Nghị định.

- Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

- Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Điều quan trọng cần lưu ý là không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp không có chi trả thu nhập hoặc không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong tháng/quý đó. Mặc dù vậy, trong thực tế, một số kế toán vẫn thường nộp tờ khai trắng để tránh việc phải giải trình về việc không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Bài viết liên quan: Cách hạch toán hoàn thuế TNCN

Nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tìm hiểu về khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế của Kế Toán Minh Việt dio đội ngũ chuyên thực hiện làm dịch vụ làm báo cáo tài chính trực tiếp cầm tay chỉ việc cam kết học xong làm được việc

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành