Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất


Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại thông tư 10/2014 và 176/2016 của BTC là bao nhiêu, khi nào thì cơ quan thuế tính là nộp chậm báo cáo. Trong bài viết này Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ đến các bạn

Khi nào cơ quan thuế tính là nộp chậm báo cáo

Thời gian phải nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp đối với báo cáo nộp theo tháng

Thời gian phải nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp đối với báo cáo nộp theo quý

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Hành vi chậm nộp, không nộp bị phạt như thế nào

Theo quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 điều 1 Thông tư 176/2016 như sau:

Phạt cảnh cáo đối với trường hợp nộp chậm từ 1 đến 10 ngày

Phạt tiền là từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với trường hợp nộp chậm từ 10 đến 20 ngày mức .

Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với trường hợp nộp chậm trên 20 ngày(Đây được coi là hành vi không nộp báo cáo )

Trường hợp lập sau hoặc lập không đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế trong thời hạn trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở ⇒ không bị phạt.

Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế sau khi đã có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở tại trụ sở ⇒ bị phạt. Mức phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành