Mức phạt chậm đóng BHXH năm 2024


“Mức phạt chậm đóng BHXH năm 2024” là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Theo Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt cho việc chậm đóng BHXH và BHTN đã được quy định cụ thể.

Người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN nếu chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN; đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng; hoặc chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động. Tuy nhiên, mức phạt tối đa không quá 75.000.000 đồng.
Mức phạt chậm đóng BHXH năm 2024

Trong trường hợp người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Để khắc phục hậu quả, người sử dụng lao động sẽ bị buộc đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, BHTN phải đóng cho cơ quan BHXH đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, 6, 7. Hơn nữa, họ cũng phải nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng từ 30 ngày trở lên.

“Mức phạt chậm đóng BHXH năm 2024” nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và góp phần duy trì sự bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội. Việc nắm rõ và tuân thủ các quy định này là trách nhiệm của mỗi người sử dụng lao động và người lao động.

Mức phạt chậm đóng BHXH năm 2024

Theo Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc và BHTN năm 2024 được quy định như sau:

 1. Người lao động thỏa thuận không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, hoặc tham gia không đúng đối tượng hoặc mức quy định sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

 2. Người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng nếu có một trong các hành vi sau:

  • Không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH hàng năm.
  • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về việc đóng BHXH bắt buộc, BHTN khi được yêu cầu.
 3. Người sử dụng lao động không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho người lao động sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng cho mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

 4. Người sử dụng lao động không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, BHTN sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

 5. Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau sẽ bị phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng:

  • Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN.
  • Đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng.
  • Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng.
  • Chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động.
 6. Người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

 7. Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau sẽ bị phạt từ 50.000.000 đến 75.000.000 đồng:

  • Trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 8. Tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động cung cấp Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động không đúng sự thật sẽ bị phạt từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng.

 9. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 8.

 10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc người sử dụng lao động đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, BHTN phải đóng cho cơ quan BHXH đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, 6, 7.
 • Buộc người sử dụng lao động nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng từ 30 ngày trở lên.

Theo Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện như sau:

a) Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

b) Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
c) Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hằng năm, BHXH Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân quy định tại điểm a và b Khoản này gửi cơ quan BHXH trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.
Hiện tại 2 cơ sở học kế toán thực hành tại Bắc Ninhhọc kế toán thực hành tại Thủ Đức đang sắp có mở lớp khai giảng ca tối 2.4.6 nếu bạn có nhu cầu học và tìm hiểu các khóa học có thể tham khảo mức học phí các khóa tại: Học kế toán thực hành

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành