KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2020

Mức đóng thuế môn bài năm 2020 quy định đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ và hạn nộp lệ phí môn bài

mức đóng thuế môn bài năm 2020

Lệ phí môn bài hay còn gọi là thuế môn bài một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau nhiều năm đổi mới việc đóng thuế môn bài ngày càng đơn giản hơn không phải quy định quá nhiều bậc mà chỉ đơn giản theo 2 mức vốn điều lệ và việc đóng thuế môn bài là công việc thường niên hàng năm bắt buộc của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước và phải nộp vào ngày 30/1 hàng năm

KẾ TOÁN MINH VIỆT sẽ tóm lược lại mức đóng thuế môn bài 2020 quy định mới nhất như sau:

Tại điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định

I/ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Mức đóng thuế môn bài 2020 đối với doanh nghiệp bao gồm tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 VỐN ĐIỀU LỆ

Mức thuế môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm.

2864

 

Lưu ý quan trọng cần nhớ khi đóng thuế môn bài năm 2020:

1/ Đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì mức đóng thuế môn bài quy định mỗi chi nhánh phải đóng là 1.000.000

Và đăng ký địa điểm kinh doanh ở chi cục thuế nào thì nộp thuế môn bài ở chi cục đó

mức đóng thuế môn bài năm 2019

Ví dụ: Công Ty Kế Toán Minh Việt có vốn điều lệ là 2 tỷ và có 3 chi nhánh thì mức đóng thuế môn bài 2020 quy định là 2.000.000 (công ty chính) + 3.000.000(3 chi nhánh) = 5.000.000 VNĐ

2/ Đối với doanh nghiệp mới thành lập

+ Nếu Công ty thành lập trong 6 tháng đầu năm thì mức đóng thuế môn bài 2020 quy định là mức đóng thuế của cả năm 2020

Ví dụ: Công ty A thành lập từ 3/2020 vốn điều lệ là 13 tỷ thì mức đóng thuế môn bài 2020 là mức đóng cả năm 2019 = 3.000.000 VNĐ

+ Nếu công ty thành lập trong 6 tháng cuối năm (Từ tháng 7->tháng 12) thì mức đóng thuế môn bài 2020 quy định chỉ đóng 50% mức thuế môn bài của cả năm

Ví dụ: Công ty A thành lập từ tháng 7/2020 vốn điều lệ là 13 tỷ thì mức đóng thuế môn bài 2020 chỉ bằng ½ mức đóng cả năm= 1.500.000 VNĐ

3/ Trường hợp nếu doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để tính mức đóng thuế môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liên kề năm tính thuế môn bài

Ví dụ:

Năm 2019 công ty B thành lập vốn điều lệ là 3 tỷ mức đóng thuế môn bài 2019: 2 triệu/năm

Sang năm 2020 công ty B phát sinh thêm vốn điều lệ 11 tỷ tức là mức đóng thuế môn bài năm 2020 vẫn là 2 triệu/năm

Sang năm 2021 công ty B mới phải đóng mức cao hơn như vậy mức đóng thuế môn bài 2021 là 3tr/năm

Chốt lạiKhi thay đổi vốn điều lệ của năm hiện tại thì mức đóng thuế môn bài của năm phát sinh vẫn không thay đổi

4/ Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là ngoại tệ thì quy đổi ra tiền Việt Nam để làm căn cứ xác định mức đóng thuế môn bài dựa trên tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức nơi người nộp thuế môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước

II/ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Mức doanh thu

Mức đóng thuế môn bài phải nộp

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2862

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

2863

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

2864

 

Mức doanh thu để làm căn cứ xác định mức đóng thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý:

  • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức đóng thuế môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính thuế môn bài
  • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh mới thành lập 6 tháng đầu năm thì phải đóng thuế môn bài của cả năm
  • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh mới thành lập 6 tháng cuối năm thì tính ½ mức đóng thuế môn bài của cả năm
  • Trường hợp nếu không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp thuế môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

THỜI HẠN NỘP THUẾ MÔN BÀI:

Thời hạn nộp thuế môn bài quy định

  • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động thì thời hạn nộp thuế môn bài vào ngày 31/1/2020 hàng năm
  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp thuế môn bài ngay khi nhận đăng ký kinh doanh và chậm nhất trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đăng ký kinh doanh

Trên Kế Toán Minh Việt đã trình bày mức đóng thuế môn bài năm 2020 bao gồm đầy đủ các tình huống liên quan tới thuế môn bài, sau đó các bạn cần biết cách làm các thủ tục sau:

>> Cách lập tờ khai thuế môn bài

>> Cách nộp tiền thuế môn bài qua mạng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn