Mức đóng lệ phí môn bài năm 2023


Bảng tổng hợp mức đóng lệ phí môn bài năm 2023 dành cho tất cả các đối tượng phải đóng bao gồm tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất, dịch vụ cho tới nhóm cá nhân hộ kinh doanh

mức đóng lệ phí môn bài năm 2023

Trong bài viết này sẽ trình bày kỹ hơn về mức đóng lệ phí môn bài 2023 cho từng đối tượng

Mức đóng lệ phí môn bài năm 2023 đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Đối tượng

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thu lệ phí môn bài

Tổ chức

trên 10 tỷ

3.000.000 đồng/năm

từ 10 tỷ trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

 

Mức đóng lệ phí môn bài năm 2023 đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Nhóm đối tượng

Doanh thu

Mức thu lệ phí môn bài

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

 

Căn cứ pháp lý về mức đóng lệ phí môn bài năm 2023

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC

Đối tượng phải đóng lệ phí môn bài năm 2023

Theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC thì người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, bao gồm các nhóm đối tượng sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Trên là bài viết mức đóng lệ phí môn bài năm 2023 dành cho các bạn nào quan tâm, nếu bạn chưa có kiến thức về kế toán có thể tìm hiểu tại lớp học kế toán thực hành của Kế Toán minh việt do các đội ngũ kế toán chuyên làm dịch vụ kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chính trực tiếp giảng dạy

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành