Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2023


Thế nào là một mẫu hợp đồng lao động chuẩn? Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2023 tại đâu. Các bạn tham bài viết này của Kế toán Minh Việt để biết chi tiết hơn, và download mẫu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất theo đường link cuối bài nhé.

Hợp đồng lao động là gì

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

download mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn cần lưu ý những gì 

 •  Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính)
 • Ghi rõ loại hợp đồng lao động
 • Ghi các công việc chính phải làm.
 • Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần.
 • Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng.
 • Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động.
 • Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.
 • Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.
 • Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.
 • Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm.

Có những loại hợp đồng lao động nào

a)  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b)  Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c)  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn năm 2020 tuân theo những thông tư, nghị định nào

Hợp đồng lao động được quy định tại các thông tư, nghị định, dự luật sau

 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 148/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 157/2018/NĐ-CP
 • Bộ Luật Lao Động Số 10/2012/QH13

Các bạn tham khảo mẫu hợp đồng lao động chuẩn theo nội dung dưới đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Hà Nội, ngày 15  tháng 01 năm 2019

- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

- Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: 29/HĐLĐ-DTC)

Chúng tôi, một bên làCông ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Địa chỉ: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Đại diện bởi:

Ông/Bà:  Lê Thị Minh                          

Sinh ngày: …….. tháng ……… năm ……….   
Số CMTND: ……………. Cấp ngày: ………….. Tại:…………
Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám Đốc

 
Và một bên là Ông/Bà: ……………………………………..

Sinh ngày: …….. tháng ……… năm ……….             Giới tính: …………
Số CMTND: ……………  Cấp ngày: ………….. Tại: ………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….........................................

Chỗ ở hiện nay: Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.
- Công việc phải làm:

+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh
+ Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty.
+ Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.


2) Địa điểm làm việc của người lao động:

Tại trụ sở của công ty: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội


Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
- Loại hợp đồng lao động có thời hạn: 24 tháng

- Bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2021.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:

- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30
- Trong tuần: 5 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 6

2) Thời gian nghỉ:

- Hàng tuần: được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật
- Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.


Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động

I. Quyền lợi:

1. Mức lương theo thời gian:

Mức lương chính: 30.000.000 đồng/tháng

2. Phụ cấp:

- Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

3. Hình thức trả lương: Theo thời gian
4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.

5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.
6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

7. Bảo hiểm sức khỏe


II. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.
 

Điều 6: Các nội dung khác:

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:

1. Chế độ:

- Ăn trưa: 730.000 đồng/tháng

2. Các khoản hỗ trợ:

- Điện thoại: 700.000 đồng/tháng

- Xăng xe: 500.000 đồng/tháng

- Hỗ trợ nhà ở: 1.500.000 đồng/tháng

3. Các khoản phúc lợi khác:

- Người lao động kết hôn: 500.000

- Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ 1.000.000/người

- Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.
 

Điều 7: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 15 tháng 01 năm 2019.
 

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

 

 

Download mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

Các bạn tải mẫu hợp đồng lao động file word năm 2020 theo đường link dưới đây:

 Click vào đây để tải

CÁC BẠN CÓ NHU CẦU CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU TẠI ĐÂY:

CÁC GÓI DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

 ► Dịch vụ kế toán trọn gói

 Học kế toán thực hành

► Dịch vụ báo cáo tài chính

 Học kế toán cho người chưa biết gì

 Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

 Học kế toán sản xuất

Dịch vụ quyết toán thuế

 Học kế toán xuất nhập khẩu

Dịch vụ hoàn thuế

Học kế toán xây dựng

 
Học kế toán thương mại dịch vụ Học kế toán thuế

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành