Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty 2024


Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẫu hợp đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn) với 2 thành viên mới nhất cho năm 2024. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý quan trọng khi hai hoặc nhiều cá nhân quyết định hợp tác thành lập một doanh nghiệp với mục tiêu kinh doanh chung. Việc lập hợp đồng góp vốn sẽ xác định rõ ràng các điều kiện, quy định, và trách nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình thành lập và quản lý doanh nghiệp.


hdgopvon

Link download: mẫu hợp đồng góp vốn


Hợp đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH giữa hai thành viên là một văn bản quan trọng, đặt ra các điều khoản và điều kiện cụ thể cho việc hình thành và vận hành công ty mới. Mẫu hợp đồng này thường bao gồm các điều khoản sau:
 
    Thông tin cá nhân của các thành viên: Bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, thông tin liên hệ của các thành viên sáng lập công ty.
    Mục tiêu và hoạt động kinh doanh: Xác định mục tiêu cụ thể của công ty và các hoạt động kinh doanh mà công ty sẽ tiến hành.
    Vốn góp của từng thành viên: Mô tả số vốn góp của mỗi thành viên và các loại tài sản hoặc giá trị mà họ đóng góp vào công ty.
    Quyền lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên: Xác định quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong công ty.
    Quản lý và quyết định: Quy định về cách thức quản lý công ty và cách ra quyết định quan trọng.
    Phân chia lợi nhuận và lỗ: Xác định cách thức phân chia lợi nhuận hoặc lỗ sau khi công ty hoạt động.
    Chấm dứt hợp đồng: Quy định về việc chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên khi có xảy ra xung đột.
    Các điều khoản khác: Bao gồm các điều khoản bổ sung, theo yêu cầu cụ thể của công ty hoặc tổ chức.
Mời bạn xem thêm:
Lưu ý: Việc lập hợp đồng góp vốn cần tuân thủ đúng pháp luật và quy định của quốc gia, cũng như điều chỉnh nội dung cụ thể theo mục tiêu và chính sách cụ thể của công ty hoặc tổ chức.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành