KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định tscđ mới nhất

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định tscđ mới nhất

Dành cho bạn nào quan tâm đến việc đánh giá lại tài sản cố định tscd của doanh nghiệp đã qua thời gian sử dụng..ngoài ra còn liên quan đến : biên bản thanh lý tscđ, biên bản kiểm kê tài sản cố định, biên bản đánh giá hiện trạng tài sản, biên bản hủy tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản cố định, cách lập biên bản đánh giá lại tài sản cố định, biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200, biên bản ghi tăng tài sản cố định...thì KẾ TOÁN MINH VIỆT chia sẻ với bạn mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định tscđ theo tt133 và tt200 BTC.

Doanh nghiệp bạn đánh giá lại một số tài sản như: máy móc, thiết bị, xe oto, điều hoà, tủ lạnh....bạn phải sử dụng mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định tscđ mới nhất dưới đây của chúng tôi.

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT MỸ
Bộ phận:................
Mẫu số 04- TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT133-BTC
ngày 26/08/2016 của BTC)
 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày 01 tháng 04 năm 2017
 
Số: 0104/BBDG
 
    - Căn cứ Quyết định số : 0104/BBDG ngày 01 tháng 04 năm 2017 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tâm Việt Mỹ về việc đánh giá lại TSCĐ
 

Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh                 Chức vụ: Giám đốc                 Trưởng ban

Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Hương     Chức vụ: Kế toán                    Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị 

Chênh lệch

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

 

 

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Ô tô Chevrolet

204,140,000

20,413,999

183,726,001

40,909,091

 

77%

 

Số khung: RLLSF69YDDH916574

Biển kiểm soát: 29A-88353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

204,140,000

20,413,999

183,726,001

40,909,091

 

 


Kết luận: Chất lượng máy còn đạt trên 20%

 

 

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo