Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2024


Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2024 là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng thời hạn nộp báo cáo thuế không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tránh được các rủi ro phạt và trễ hạn từ cơ quan thuế. Đối với các doanh nghiệp, việc nắm rõ lịch trình nộp báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý, cùng với các loại thuế cụ thể phải nộp, là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Lịch nộp thuế, báo cáo thuế là cố định hàng năm còn quy trình thành lập doanh nghiệp ở long biên sẽ có những thay đổi theo thời gian.

lich-nop-cac-bao-cao-thue

Báo cáo thuế là gì ?

Báo cáo thuế là quy trình mà tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ phải thực hiện. Điều này bao gồm việc kê khai và nộp các khoản thuế mà nhà nước yêu cầu. Mỗi doanh nghiệp có thể phải tuân thủ một kỳ báo cáo thuế cụ thể, phụ thuộc vào doanh thu của họ.

Cụ thể, báo cáo thuế bao gồm việc khai báo và gửi đi các loại thuế như Thuế giá trị gia tăng, lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, và nhiều loại khác nữa. Việc này giúp cho các doanh nghiệp đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước và đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến thuế.

Các loại tờ khai thuế phải nộp

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng hoặc hàng quý bao gồm:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT theo thông tư 80/2021 hoặc Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (đến hết 30/6/2024).

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Có thể sử dụng Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT hoặc trực tiếp trên doanh thu bằng Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN theo thông tư 80/2021 (cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Tờ khai thuế TNCN mẫu số 06/TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán...).

Lưu ý: Trong tháng/quý nếu không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai. Các báo cáo thuế TNCN khác áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh đặc biệt.

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):

Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo mẫu số 01/TTĐB hoặc mẫu số 02/TTĐB (áp dụng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học).

4. Thuế tài nguyên và môi trường:

Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01/TBVMT.

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo và hàng quý là trước ngày thứ 30 của tháng tiếp theo. Việc tuân thủ thời hạn nộp là rất quan trọng để tránh bị phạt hành chính và các rủi ro pháp lý từ cơ quan thuế.

Sau mỗi mùa báo cáo tài chính sẽ là mùa quyết toán thuế..Kế Toán Minh Việt nhận làm dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2024

Để nộp các báo cáo thuế năm 2024 bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo thứ tự ngày tháng: Điều này giúp dễ dàng kiểm tra và tra cứu thông tin khi cần thiết.

- Phân biệt đối tượng hạch toán: Khi hạch toán lên phần mềm kế toán, cần phân biệt rõ ràng đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, công cụ dụng cụ để tránh nhầm lẫn và sai sót.

- Lưu trữ chứng từ đầy đủ và bảo quản an toàn: Nên lưu trữ hóa đơn, chứng từ một cách cẩn thận và nên tạo bản sao để tránh mất mát và tránh sự cố không đối chứng.

- Kiểm tra và chỉnh sửa trước khi nộp tờ khai: Cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin trước khi nộp tờ khai thuế hàng tháng và chỉnh sửa những sai sót nếu có.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản: Cần xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tài khoản trong bảng cân đối kế toán để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

- Quyết toán thuế TNDN và cân đối mọi vấn đề: Quyết toán thuế TNDN trước giúp so sánh chênh lệch số thuế TNDN và tạo bút toán xử lý chênh lệch, đồng thời cần cân đối mọi vấn đề như thuế, chi phí, lợi nhuận hàng tháng để tránh vấn đề phức tạp khi lập báo cáo tài chính cuối năm.

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2024

STT

Thời hạn nộp

Kê khai theo tháng

Kê khai theo Quý

1

20/01/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2023

 

30/01/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

- Nộp tiền lệ phí môn bài 2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2023

- Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2023

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

- Nộp tiền lệ phí môn bài 2024

2

20/02/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2024

 

3

20/03/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2024

 

1/4/2024

- Quyết toán thuế TNDN 2023

- Quyết toán thuế TNCN 2023

- BCTC năm 2023

- Quyết toán thuế TNDN 2023

- Quyết toán thuế TNCN 2023

- BCTC năm 2023 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2024)

4

20/04/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2024

 

30/04/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2024

5

20/05/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2024

 

6

20/06/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2024

 

7

20/07/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2024

 

30/07/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2024

8

20/08/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2024

 

9

20/09/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2024

 

10

20/10/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2024

 

30/10/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2024

11

20/11/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2024

 

12

20/12/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2024

 

Mức chậm nộp các tờ khai báo cáo thuế năm 2024

Để xác định mức phạt chậm nộp tờ khai báo cáo thuế cho tổ chức và doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định số ngày chậm nộp: Kế toán viên cần xác định số ngày mà tổ chức hoặc doanh nghiệp của mình đã chậm nộp tờ khai thuế.

Bước 2: Đối chiếu với quy định phạt: Dựa trên quy định trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP, bạn có thể xác định mức phạt cụ thể dựa trên số ngày chậm nộp. Dưới đây là mức phạt áp dụng:

a. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp từ 1 đến 30 ngày.

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp từ 31 đến 60 ngày.

d. Phạt tiền từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp từ 61 đến 90 ngày hoặc các hành vi khác như không nộp hồ sơ khai thuế, không nộp các phụ lục, vv.

e. Phạt tiền từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp.

Lưu ý các trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp số tiền phạt chậm nộp vượt quá số tiền thuế phát sinh, thì số tiền phạt tối đa không được thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định.

Tóm lại, việc nộp các báo cáo thuế đúng hạn là rất quan trọng do vậy cần theo dõi lịch nộp các báo cáo thuế năm 2024 để tránh mức phạt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thuế. Đồng thời, việc quản lý và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho báo cáo thuế cũng cần được thực hiện đúng cách và đúng thời điểm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành