Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng trên HTKK


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất theo tháng hoặc theo quý dành cho tất các các loại hình doanh nghiệp từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng theo phương pháp khấu trừ

Khi nào phải kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý:

Đối tượng doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý:

 • Là các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Đối tượng doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng:

 • Áp dụng đối với các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.
 • Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có Doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

 • Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
 • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Thời kỳ kê khai thuế gtgt theo quý

>>Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp Kế toán Minh Việt năm 2013 có tổng doanh thu là 41 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp Kế toán Minh Việt năm 2013 có tổng doanh thu là 63 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 45 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

>>Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp Kế toán Minh Việt năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp Kế toán Minh Việt năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

>>Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

 • Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh).

Hướng dẫn lập tờ khai thuế gtgt theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Bước 1: Truy cập phần mềm HTKK => Các bạn nhập Mã số thuế của công ty bạn vào sau đó chọn Đồng ý

cách kê khai thuế GTGT theo quý

Bước 2: Trong phần Thuế giá trị gia tăng => Chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Chọn loại Tờ khai quý / Tờ khai tháng

=> Chọn kỳ tính thuế tháng hoặc quý , năm (Mặc định là quý / tháng hiện tại)

=> Chọn Tờ khai lần đầu (Chọn Tờ khai bổ sung khi trước đó tờ khai thuế gtgt bạn đã nộp bị sai và muốn nộp lại)

=> Danh mục nghành nghề: Nếu doanh nghiệp bạn không thuộc các lĩnh vực thăm dò mỏ, khai thác dầu khí hoặc hoạt động sổ số kiến thiết thì bạn giữ nguyên là “ Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường

=> Chọn phụ lục kê khai: Nếu công ty bạn không có hoạt động: Xây dựng lắp đặt, Bán BĐS ngoại tỉnh, Sản xuất thủy điện thì không cần phải chọn phụ lục

=> Chọn Đồng ý

Bước 4: Màn hình tờ khai thuế GTGT hiện ra

cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về các chỉ số có trên tờ khai thuế GTGT:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh các hoạt động mua bán, thì doanh nghiệp vẫn phải lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế. Các bạn đánh dấu X vào chỉ tiêu [21] nếu công ty bạn không phát sinh hóa đơn đầu vào đầu ra trong kỳ

Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước:

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của tờ khai thuế GTGT kỳ trước. Chỉ tiêu này sẽ được phần mềm cập nhật tự động từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước nếu có
 • Nếu phần mềm không tự cập nhật (Do bạn cài lại phần mềm HTKK) thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

 Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

 • Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu [30]: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%
 • Chỉ tiêu [31]: Tổng tiền thuế GTGT hàng hóa chịu thuế suất 5%

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu [32]: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
 • Chỉ tiêu [33]: Tổng tiền thuế GTGT hàng hóa chịu thuế suất 10%

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

** Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

 • Sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

 • Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại. Tức là: Sau khi kê khai bổ sung xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS là số dương (Tức là: Không nằm trong ngoặc đơn) -> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:

 • Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
 • Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

**Các bạn chú ý 2 chỉ tiêu 40 và 43:

Chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

 • Phần mềm tự cập nhật số liệu
 • Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

 • Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

Bước 5: Lấy số liệu từ bảng kê mua vào bán ra điền vào các chỉ tiêu trên phần mềm HTKK

Trước khi lập tờ khai thuế GTGT bằng phần mềm HTKK chúng cần lập bảng kê mua vào bán ra của kỳ tính thuế hiện tại trước.

Các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn lập bảng kê mua vào bán ra trên website Ketoanminhviet.vn để biết các lập bảng kê mua vào bán ra

Ví dụ: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT quý 1/2019 của công ty Tư vấn & Hỗ trợ Doanh nghiệp Minh Việt:

 • Kỳ tính thuế trước quý 4/2018, tại chỉ tiêu [43] – Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, có số liệu là 89.500.000đ. Số tiền này sẽ được chuyển sang chỉ tiêu 22 của kỳ tính thuế hiện tại quý 1/2019.
 • Chúng ta có bảng kê mua vào bán ra Quý I/2019 như hình dưới:

Bảng kê mua vào Quý I/2019

hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Bảng kê bán ra Quý I/2019

cách kê khai thuế GTGT

=> Qua bảng kê chúng ta thấy được:

- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là: 1.754.851.500 (Chỉ tiêu [23])

- Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào là: 175.485.150(Chỉ tiêu [24])

- Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ: 175.485.150 (Chỉ tiêu [25])

- Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% là: 1.241.216.000 (Chỉ tiêu [32])

- Tiền thuế GTGT hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% là: 124.121.600 (Chỉ tiêu [33])

- Nhập số liệu vào các chỉ tiêu trên vào tờ khai thuế GTGT

cách kê khai thuế GTGT

=>Xuất hiện số tiền là 140.863.550 tại chỉ tiêu [43], nghĩa là kỳ tính thuế này doanh nghiệp Minh Việt không phải nộp thuế GTGT, và số tiền này sẽ được phần tự động chuyển sang chỉ tiêu 22 của kỳ sau (quý 2/2019)

Bước 6: Kết xuất file XML

=> Các bạn chọn Ghi, sau đó chọn Kết xuất

cách kê khai thuế GTGT

=>Các bạn chọn kết xuất XML => Kết xuất

cách kê khai thuế gtgt

=>Các bạn chọn nơi lưu file kê khai thuế GTGT lại

cách kê khai thuế GTGT

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng theo phương pháp khấu trừ

=>Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng
=>Hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT qua mạng
=>Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT 

Trên đây là bài viết hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

KẾ TOÁN MINH VIỆT KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH THÀNH CÔNG !

XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU ĐỂ CÁC BẠN THAM KHẢO

CÁC GÓI DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

 ► Dịch vụ kế toán trọn gói

 Học kế toán thực hành

► Dịch vụ báo cáo tài chính

 Học kế toán cho người chưa biết gì

 Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

 Học kế toán sản xuất

Dịch vụ quyết toán thuế

 Học kế toán xuất nhập khẩu

Dịch vụ hoàn thuế

Học kế toán xây dựng

 
Học kế toán thương mại dịch vụ ► Học kế toán thuế

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành