Hàng hóa nào bắt buộc phải dán nhãn năng lượng?


Nhãn năng lượng là gì?

Nhãn năng lượng là một loại tem dán trên các thiết bị tiêu thụ năng lượng, cung cấp các thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị đó Vậy trên thị trường những hàng hóa thiết bị nào phải dán nhãn năng lượng

Theo Điều 15 Nghị định 21/2011/NĐ-CP nhãn năng lượng có 2 loại:

Nhãn so sánh:

Là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng so sánh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường để nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Mức hiệu suất năng lượng tương ứng với số sao in trên nhãn, từ 1 sao - 5 sao, được xác định dựa trên kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng của sản phẩm.

Nhãn 5 sao là nhãn có cấp độ tiêu thụ và sử dụng điện năng tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng tiết kiệm điện do Bộ Công Thương công bố

Hàng hóa nào bắt buộc phải dán nhãn năng lượng

Ví dụ nhãn dán trên điều hòa daikin

Nhãn xác nhận:

Là nhãn chứng nhận phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao nhất so với phương tiện, thiết bị khác cùng loại.

Những phương tiện, thiết bị dán nhãn xác nhận có hiệu suất năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương quy định theo từng thời kỳ.

Danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng

Những hàng hóa trong danh sách theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg bắt buộc phải dán nhãn năng lượng:

Đối với nhóm thiết bị gia dụng

hàng hóa phải dán nhãn năng lượng

Đối với thiết bị văn phòng và thương mại

dán nhãn năng lượng

Đối với thiết bị công nghiệp và phương tiện giao thông vận tải

hàng hóa nào bắt buộc phải dán nhãn năng lượng

Các phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục bắt buộc dán nhãn năng lượng thì được khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành