trung tâm kế toán minh việt

Đào tạo kế toán
Khóa Học Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Chuyên Sâu

Khóa Học Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Chuyên Sâu

Khóa học kế toán thương mại dịch vụ chuyên sâu thực hành thực tế dạy thành thạo lên sổ sách lập báo cáo tài chính và làm báo cáo thuế quyết toán thuế loại hình công ty thương mại
Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành thực tế

Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành thực tế

Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành trên chứng từ thực tế hướng dẫn cách làm báo cáo thuế tháng quý trên phần mềm HTKK mới nhất
Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì

Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì

Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì về kế toán mới bắt đầu theo nghề kế toán cam kết dạy thành thạo nghề kế toán chỉ sau 3 tháng đào tạo
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã học qua kế toán

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã học qua kế toán

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp chuyên sâu dành đối tượng đã học qua kế toán dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế
0972.686.960