kế toán minh việt

Đào tạo kế toán
Khóa học kế toán xuất nhập khẩu thực hành thực tế

Khóa học kế toán xuất nhập khẩu thực hành thực tế

Khóa học kế toán xuất nhập khẩu thực hành trên chứng từ thực tế dạy làm tờ khai hải quan, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Khóa học kế toán xây dựng thực hành thực tế chuyên sâu

Khóa học kế toán xây dựng thực hành thực tế chuyên sâu

Khóa học kế toán xây dựng chuyên sâu thực hành trên chứng từ thực tế cam kết học xong làm thành thạo báo cáo thuế, báo cáo tài chính, dự toán và cân đối chi phí
Khóa Học Kế Toán Sản Xuất Thực Hành Chuyên Sâu

Khóa Học Kế Toán Sản Xuất Thực Hành Chuyên Sâu

Khóa học kế toán sản xuất chuyên sâu thực hành trên chứng từ thực tế học gia sư kèm riêng theo yêu cầu 1 kèm 1 cam kết học xong làm được việc
Khóa Học Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Chuyên Sâu

Khóa Học Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Chuyên Sâu

Khóa học kế toán thương mại dịch vụ chuyên sâu thực hành thực tế dạy thành thạo lên sổ sách lập báo cáo tài chính và làm báo cáo thuế quyết toán thuế loại hình công ty thương mại
Lớp học kế toán thực hành tổng hợp thực tế chuyên sâu

Lớp học kế toán thực hành tổng hợp thực tế chuyên sâu

Lớp học kế toán thực hành tổng hợp chuyên sâu dành cho mọi đối tượng dạy thành thạo làm các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế
Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành thực tế

Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành thực tế

Khóa học kế toán thuế ngắn hạn thực hành trên chứng từ thực tế hướng dẫn cách làm báo cáo thuế tháng quý trên phần mềm HTKK mới nhất
Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì

Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì

Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì về kế toán mới bắt đầu theo nghề kế toán cam kết dạy thành thạo nghề kế toán chỉ sau 3 tháng đào tạo
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã học qua kế toán

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã học qua kế toán

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp chuyên sâu dành đối tượng đã học qua kế toán dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế
0972.686.960