KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Có bắt buộc phải có kế toán trưởng doanh nghiệp không?

Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp để chỉ người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, nên trong doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Kế toán trưởng có nhiệm vụ gì?

Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp (theo khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán năm 2015).

Trường hợp là kế toán trưởng của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ nêu trên còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật giám sát tài chính tại công ty.

Việc bố trí người làm kế toán trưởng có thể được thực hiện dưới hình thức bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ kế toán trưởng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ thì có cần kế toán trưởng không?

Theo Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Doanh nghiệp siêu nhỏ thì không cần có kế toán trưởng quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng

Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Như vậy, các doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng.

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập được bố trí người phụ trách kế toán trong thời hạn 12 tháng, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo