Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024


Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024 là một vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần nắm vững các khái niệm cơ bản về thuế thu nhập cá nhân và cách thức hoàn thuế.
Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế mà người lao động phải nộp cho nhà nước dựa trên thu nhập mà họ kiếm được. Mức thuế này được tính dựa trên thu nhập chịu thuế và thuế suất tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người lao động có thể nộp thừa thuế và có quyền được hoàn lại số tiền thuế đã nộp thừa.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Để có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
Điều kiện 1: Bạn phải thuộc một trong những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.
Điều kiện 2: Bạn đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT.
Điều kiện 3: Bạn hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế có đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế và được chấp nhận.
Để rõ hơn, theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT, việc hoàn thuế sẽ được thực hiện như sau:
- Nếu bạn đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức/cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay, việc hoàn thuế sẽ được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân này.
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi thực hiện bù trừ, nếu còn số tiền thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
- Nếu bạn kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế, bạn có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc thực hiện bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Để tính số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn, bạn sử dụng công thức sau:
Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp - Số tiền thuế TNCN phải nộp
Trong đó:
Số tiền thuế TNCN đã nộp: là số tiền mà cá nhân đã được khấu trừ, nộp vào ngân sách nhà nước.
Số tiền thuế TNCN phải nộp:  Số tiền thuế TNCN phải nộp:  Số tiền thuế TNCN phải nộp = (Tổng thu nhập phải chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ) x Thuế suất. 
Đây là số tiền thuế mà cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế, được tính dựa trên các quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế, khoản giảm trừ và thuế suất.
Vì vậy, để tính được số tiền thuế TNCN được hoàn, bạn cần phải biết chính xác số thuế đã tạm nộp và số tiền thuế mà mình phải nộp là bao nhiêu.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
Trường hợp 1: Nếu tổ chức/cá nhân trả thu nhập được ủy quyền thực hiện quyết toán, hồ sơ hoàn thuế sẽ gồm:
Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Lập theo Mẫu 01/DNXLNT tại phụ lục I của Thông tư 80/2021/TT-BTC).
Văn bản ủy quyền nếu người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế. Điều này không áp dụng đối với trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng giữa đại lý thuế và người nộp thuế.
Bảng kê chứng từ nộp thuế lập dựa theo mẫu số 02-1/HT tại phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.
Trường hợp 2: Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và có số tiền thuế nộp thừa cùng với đề nghị hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế, thì không cần nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ giải quyết việc hoàn thuế dựa vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người đó.
Xem thêm tại: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế TNCN online

Lưu ý khi thực hiện thủ tục hoàn thuế 2024

Khi thực hiện thủ tục hoàn thuế, bạn cần chú ý đến một số điểm sau:
- Đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được hoàn thuế.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra kỹ lưỡng số tiền thuế đã nộp và số tiền thuế phải nộp để tính chính xác số tiền thuế được hoàn.
- Nếu bạn không chắc chắn về cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân, hãy tìm đến sự hỗ trợ của một chuyên gia thuế hoặc sử dụng công cụ tính thuế trực tuyến.
Nếu bạn cần một đội ngũ chuyên gia tư vấn về hoàn thuế có thể tham khảo gói dịch vụ hoàn thuế của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời các thủ tục về hoàn thuế nhé

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành